Hotet om nya restriktioner väcker min inre diktator

Ibland, rätt ofta, krockar önskan till personlig frihet med behovet av kollektiv solidaritet. Pandemin, som vi för alltid tvingas leva med i en eller annan form, är bara ett exempel på det.

Läs Åsa Linderborgs kolumn – för dig med