Mejla

Lena Mellin

Finns ingenting som talar för att Spendrup har rätt

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Jens Spendrup, ordförande i arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv, har fel.

Självfallet finns det kompetenta kvinnor.

Men de privata företagen struntar i dem.

Förre bryggeri-vd:n Jens Spendrup valdes till ordförande i Svenskt näringsliv förra året. Han har inte gjort något större väsen av sig förrän i Ekots lördagsintervju i helgen.

I den sade Spendrup att han är helt emot kvotering av kvinnor in i bolagsstyrelser. Det är inte en helt ovanligt uppfattning och många kvinnor anser också att det skulle vara förnedrande att inte enbart väljas på sina egna meriter utan också på grund av sitt kön.

Men sedan följde följande passus. Frågorna ställs av intervjuaren Monica Saarinen, svaren är Spendrups.

Men tycker du att kvinnorna får chans efter kompetens?

– Ja, absolut!

Så anledningen till att det ser ut som det gör i dag beror på att det inte finns fler kompetenta kvinnor?

– Ja.

Jens Spendrup tycker alltså att kompetensen är så låg bland kvinnor att det är tillräckligt att mindre än en fjärdedel, 24 procent, av styrelseledamöterna i den privata sektorn är kvinnor.

Det är skrämmande. För det finns nämligen ingenting som talar för att Spendrup har rätt.

66 procent av alla examensbevis som tas ut från högskolan tas ut av kvinnor. Så har det varit länge.

Problemet på svensk arbetsmarknad är snarare att den manliga kompetensen minskar. Pojkarna klarar sig sämre i skolan, andelen män som är fast anställda och tidsbegränsat anställda är lägre än andelen kvinnor.

Valdeltagandet är också marginellt högre bland kvinnor än bland män.

Kvinnor är alltså, om man ska generalisera och det gjorde ju Jens Spendrup, bättre utbildade, är anställda i högre grad och dessutom lite mer intresserade av att utöva sin makt.

Skillnaden mellan privat och offentlig sektor visar också att den som inte motverkar kvinnor på ledande poster har stora förutsättningar att lyckas.

Följande siffror är hämtade från Statistiska centralbyrån, SCB, och avser 2012:

Andelen styrelseordföranden i den privata sektorn var då fem procent. I den offentliga sektorn var 54 procent av vd:arna och verkscheferna kvinnor. En gigantisk skillnad som bara kan förklaras med att det privata näringslivet struntar att ta tillvara kvinnlig kompetens.

Det är ett underbetyg till Jens Spendrups 60 000 medlemsföretag och borde göra honom orolig. Företagens framgångsfaktor är framför allt deras personal och ledning. Om de är för dåliga på att identifiera talanger, hur ska det då gå?

Men det tar inte slut där. I börsbolagens styrelser är 24 procent av ledamöterna kvinnor. I helägda statliga bolag är siffran 49 procent.

27 procent av de mindre privata företagen har en kvinnlig chef. På den offentliga sidan är det 69 procent.

Det saknas alltså inte kompetens bland kvinnor. Men det gäller att ta tillvara den.

I en intervju i Svenska Dagbladet ångrar Jens Spendrup att han inte uttryckt sig klarare:

– För mig är det främmande att säga att kvinnor saknar kompetens och det är inte vad jag säger om man lyssnar på intervjun. Så därför får jag ju ångra att jag inte är klarare.

Det finns fler än Spendrup som är ledsna för att han sade det han sade. Exempelvis 50.1 procent av befolkningen.

Av: 

Lena Mellin

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Lena Mellin