Champagne sprutar - och kriminaliteten knäcker förorten

KOLUMNISTER

Det typiska för vår tid är att samhället utvecklas i två riktningar. Vi ser det i Malmö och vi ser det i Stockholm.

Å ena sidan har vi den globala succén - det framåtblickande, välutbildade och socialt medvetna Sverige som skapar succéer som Spotify och Skype och vidmakthåller världsklass i Volvo och Ericsson. Till exempel.

Å andra sidan ser vi moderna getton breda ut sig, ­”utanförskapsområdena”.

Två tendenser kan alltså existera sida vid sida. En del har svårt att begripa detta men verkligheten kan vara både svart och vit.

I går besökte jag ett seminarium om den svåra kriminaliteten i förorterna. Seminariet hölls på Stockholms handelskammare vid Stureplan där de framgångsrika shoppar, dansar och sprutar champagne på varandra.

Polisminister Ygeman var där.

Hur ofta besöker en polisminister en handelskammare? Det visade sig vara befogat. Han berättade att 100 procent av företagarna i det välmående Lidingö känner trygghet, men bara 17 procent i Södertälje.

En annan upplysning från ministern: Känslan av trygghet ökar i samhället. Förtroendet för polisen har aldrig varit större. Samtidigt ökar otryggheten i områden där personer har två utrikes födda föräldrar, alltså i de fattiga förorterna.

Handelskammaren har gjort en undersökning av hur ­kriminaliteten påverkar företagandet. En av studiens författare, Alen Musaefendic, inledde sitt anförande så här:

- En kille avrättades utanför mitt fönster i Flemingsberg för en månad sedan.

Han jämförde förorterna med favelorna i Brasilien och kåkstäderna i Sydafrika. Sådana liknelser stämmer illa med hur vi vill se vårt land, så föredömligt och välordnat. Men det är samma mekanismer här som där - ­arbetslöshet, dåliga skolor och obefintliga framtids­utsikter.

När företagare själva får lista de största hindren kommer kriminalitet högt upp, före skatter som ju ­traditionellt är det vi i Sverige klagar på.

Det var ett lärorikt seminarium, och skrämmande. ­Imran Ahmad, vd för Fihem bygg & fastighetsservice, ­talade om förorter där ungdomar gillrar fällor för ­polisen, röker hasch öppet och ­idkar torghandel med droger.

Företaget hette ­tidigare Fittja drift och ­underhåll AB men hade svårt att få kunder eftersom Fittja förknippas med kriminella.

Sedan gick jag ut och noterade att seminariet hölls mitt mot en restaurang som säljer vanliga hamburgare för 275 kronor styck.

ARTIKELN HANDLAR OM