Vår 72:a prinsessa tar plats i hovet

Prinsessan Leonore är den femte tronföljaren i den svenska kungalängden. I morgon döps hon i öländskt källvatten i slottskyrkan på Drottningholm.

I morgon döps prinsessan Leonore.

Det är den drygt tre månader lilla flickans debut som offentlig person inför svenska folket. Sedan några hundra år tillbaka har de kungliga dopen varit en statsceremoni i Sverige.

I andra monarkier betraktas dopet som en privat familjehändelse, så inte hos oss.

Visserligen sker dopet i morgon för första gången i den ganska lilla slottskyrkan på Drottningholm, men rikets högsta ämbetsmän, politiska ledarna och andra höga herrar och damer är in bjudna.

Så har det varit i synnerhet sedan Gustav III:s dagar. Han var själv ”det första offentliga barnet”, hela hans liv levdes som på en teaterscen.

Efter hans söners dop har varje svenskt kungligt dop varit ceremonin då prinsen eller prinsessan officiellt intar sin plats i hovet.
 

De kungliga dopen har oftast ägt rum i Slottskyrkan på Stockholm slott, utom för den blivande Gustaf VI Adolf och arvprins Gustaf Adolf (kung Carl Gustafs far) som bägge döptes i den stora salongen Vita havet på Stockholm slott. Dopfunten har oftast varit samma praktpjäs i silver från Indonesien, beställd av Karl XI i slutet av 1600-talet. Den användes senast vid Estelles dop.

I morgon används en något enklare men ändå antik och vacker barockpjäs. Själva dopbordet är från slutet av 1600-­talet och dopfatet ett silverfat från 1700-talet som donerades av Karl XII:s syster, drottning Ulrika Eleonora.

Sedan Carl Philips dop har alla kung­liga barn döpts i vatten från en källa på Öland. Innan dess döptes kungligheterna i vatten från Jordanfloden i Heliga landet.

Det vattnet var inte alltid helt fräscht då det slutligen nådde slottet i Stockholm, varför kung Carl Gustaf och drottning Silvia beslöt att använda Ölandsvatten istället, friskare och inte lika politiskt laddat.

Dopklänningen har också en lång tradition. Leonore är den fjortonde kungligheten som döps i samma klänning av bomullsbatist med en knypplad spets. Till klänningen hör en cape med mössa och i capens foder har namnen på alla de tretton som redan döpts i den broderats med datum för dopen. Klänningen användes första gången då kung Carl XVI Gustafs far, arvprins Gustaf Adolf döptes 1906.

Hela dopceremonin, föremålen som används, de inbjudnas rang och så vidare är där för att demonstrera att nu är Leonore Lilian Maria inte bara upptagen i den kristna församlingen utan på plats i det svenska hovet.
 

Den lilla prinsessan är ju dessutom hertiginna av Gotland. De flesta av Sveriges prinsar har tilldelats ett hertig­döme. Sedan 1700-talet har det bara varit en symbolisk titel men ledde alltid förr till att hertigen blev heders­överste för något regemente i hertig­dömet och oftast fick han även en representativ bostad där.
 

Kronprinsessan Victoria var den första prinsessan som fick ett eget hertigdöme, Västergötland. Prins Daniel fick då automatiskt hertigtitel då han gifte sig med Victoria.

Madeleine är hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, hertig­dömen som hon dock sällan har besökt. Hennes man Christopher O’Neill har avstått från alla kungliga titlar.

Alltid då tronarvingar döpts har en lämplig krona ställts fram nära dop­funten. I Skattkammaren på Stockholm slott finns en stor samling prinsess­kronor att välja bland. Eftersom Leo­nore är nummer fem i tronföljden kommer säkert en krona tas fram och putsas upp.
 

Sverige har varit en monarki i över tusen år. Om man bläddrar så långt det bara är möjligt i historien kan man räkna ut att prinsessan Leonore är vår sjuttio­andra prinsessa. Men hon är den enda som är född i USA och således även amerikansk medborgare och den enda som heter Leonore. Däremot har det funnits flera Eleonora.

Den lag som i dag reglerar tronföljden i Sverige, (successionsordningen) bestämmer att tronen bara kan ärvas av ättlingar till Carl XVI Gustaf, vare sig de är män eller kvinnor.

Ett krav är dock att tronföljaren ska vara medlem i Svenska kyrkan och lagen säger att tronföljares val av äktenskapspartner måste godkännas av kungen och av regeringen.

I dag, då det kungliga blodet tunnats ut alltmer, finns inte längre något krav på medfödd kunglighet hos framtida äktenskapskandidater.

VISSTE DU ATT …

... Leonore är släkt med Gustav Vasa, Gustav III och de flesta av våra regenter ända ner till Erik Segersäll? Trots att hon har en amerikansk far och en mor som ”bara” är kunglighet till femtio procent kan man visa släktbanden och hur Leonore på det sättet vävts in i den svenska historien.

... släktbanden kom med de prinsessor som ättlingarna till den förste Berna­dotten Karl XIV Johan gifte sig med. Alla medförde band till Gustav Vasa och andra äldre svenska regenter. Från Leonore kan man räkna trettiotre led ner till Erik Segersäll.

... Sverige har haft nio olika dynastier? Den första historiskt dokumenterade dynastin är Erik Segersälls ätt. Han regerade från ca 996. Den nionde dynastin är familjen Bernadotte, som regerat längre än alla andra, etthundranittiosex år.

avHerman Lindqvist

ARTIKELN HANDLAR OM