Mejla

Oisin Cantwell

Arnault kommer sannolikt att fällas

Publicerad:
Uppdaterad:

Jean-Claude Arnault kommer sannolikt att dömas till fängelse för våldtäkt.

Tingsrättens beslut att häkta honom är en tydlig indikation på att bevisningen anses vara tillräcklig.


Då den tredje och sista huvudförhandlingsdagen gick mot sitt slut begärde åklagare Christina Voigt att Arnault skulle begäras häktad.

Personer som är misstänkta för grövre brott häktas normalt om det finns risk för att de försvårar utredningen, begår nya brott eller flyr.

I just detta fall var det flyktfaran som låg till grund för åklagarens begäran. Arnault är fransk medborgare och har såvitt är känt befunnit sig utomlands sedan polisutredningen om de misstänkta våldtäkterna inleddes.

Efter ungefär en timmes överläggning meddelade domstolen att den så kallade kulturprofilen ska häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för en av de två våldtäkter han har åtalats för.

Enligt åklagaren tvingade Arnault i oktober 2011 till sig en sexuell handling genom att ta ett "kraftigt tag" om kvinnans nacke. Sedan ska han ha utnyttjat kvinnans hjälplösa tillstånd och genomfört ett samlag.

Det går att dra ett antal slutsatser av dagens beslut. Den viktigaste är att Arnault sannolikt kommer att dömas till fängelse för våldtäkt. Om det blir tre års fängelse, som åklagaren yrkar, återstår att se.

Många bedömare trodde att bevisningen inte skulle räcka. Det har gått ganska många år sedan de påstådda brotten skedde och teknisk bevisning saknades

Men domstolen har sammanträtt och funnit åklagarens material övertygande. Det går visserligen att tänka sig att tingsrätten i en senare överläggning gör en annan bedömning av bevisningen, men det skulle förvåna.

Domare brukar dessbättre inte förhålla sig lättsinnigt till frihetsberövanden. Dagens beslut har föregåtts av en noggrann genomgång av bevisläget.

Beslutet tyder också på att Arnault frias för den andra påstådda våldtäkten, som enligt åklagaren skedde ett par månader efter den första.

Det går att fråga sig varför Martin Timell, även han åtalad (och sedermera friad) för våldtäkt aldrig begärdes häktad.

Inte minst med tanke på att det är obligatorisk häktning då misstanken rör brott där minimistraff är två års fängelse, som exempelvis vid våldtäkt. Då är själva utgångspunkten att det finns särskilda häktningsskäl.

Men det finns en ventil i lagstiftningen. Häktning sker inte om det "är uppenbart att skäl saknas". Åklagaren som åtalade Timell ansåg att det inte fanns anledning att hålla honom inlåst fram tills domen.

Jean-Claude Arnault har nu förts till Kronobergshäktet. Den 1 oktober faller domen. Då får vi veta hur tingsrätten har värderat bevisningen och vilka övervägandet som har gjorts.

Men domen kommer knappast att utgöra slutpunkten för detta mål. Sannolikt får hovrätten sista ordet.

Av: Oisin Cantwell

Publicerad:

LÄS VIDARE