Det är dags att damma av gamla ’pluggskolan’

KOLUMNISTER

Nu har vi fått ytterligare bevis för det vi redan visste: svenska grundskoleelever sjunker allt längre ner på den internationella rankingen när det gäller kunskapsnivån i skolans viktigaste ämnen.

Foto: Kunskap är ingen tung börda. Ett tips till Jan Björklund: Se till att förstatliga skolan igen innan du själv blir ansvarig för den svenska skolans misslyckande.

Det visar årets upplaga av den stora internationella skolstudien, PISA, som presenterades häromdan. OECD, världens viktigaste ekonomiska samarbetsorganisation, mäter regelbundet 15-åriga elevers skolprestationer i 65 länder. Tyvärr är det inte eleverna i de andra länderna som har blivit bättre. Det är de svenska eleverna som blivit sämre! 

För tio år sen låg de svenska eleverna långt över det internationella genomsnittet, när det till exempel gällde läsförståelse. I dag når var fjärde 15-årig svensk skolpojke inte upp till basnivån för kravet på läsförståelse!

Särskilt alarmerande är läget när det gäller kunskaperna i matte och naturvetenskap. I matte hamnar svenska elever först på 25:e plats i rankingen medan länder/regioner som Finland, Sydkorea, Taiwan, Hongkong och Shanghai ligger i topp. Även när det gäller kunskaperna i naturvetenskap har de svenska grundskoleeleverna tappat mark och ligger nu under genomsnittet i världens utvecklade industriländer. 

Skolverket gjorde nyligen en liknande undersökning. Den visade att 17,5 procent av niondeklassarna – nästan var femte elev – inte klarar av att nå upp till de mål som eleverna förväntas nå. 2003 var det bara 9 procent som inte klarade målen. Särskilt stora svårigheter har elever med utländsk bakgrund. Mer än var fjärde invandrarelev klarar inte kunskapskraven. 

Dessa alarmerande budskap har svenska elever, föräldrar, lärare, skol-chefer och skolpolitiker överösts med under mer än tio års tid.  ”Så beklagligt”, ”så förskräckligt”, ”så fullkomligt oacceptabelt” och ”så katastrofalt” har kommentarerna varit. Ändå har ingenting hänt. Ingen verkar veta hur den svenska skolan ska bli bättre så att också eleverna kan bli bättre.

Det finns lika många förklaringar till misslyckandet som det finns människor. Man skyller på det fria skolvalet, obehöriga och dåligt utbildade lärare, för låg lärarstatus (en gång i tiden var läraryrket ett högstatusyrke i Sverige), för låga kunskapskrav, brist på stöd till svaga elever och den misslyckade integrationen av flyktingar och invandrare i det svenska samhället. 

Det krävs en revolution i skolan, en total reformering, en återgång till den tid när skolans viktigaste uppgift var att lära ut kunskaper till eleverna, inte lära dem att umgås socialt eller arbeta i grupp.  Det krävs också en fundamental omvandling av lärarnas uppgift. Lärarna måste vara tillsammans med eleverna hela tiden för att stödja dem och för att se till att kunskapskraven upprätthålls. Många skolor är i dag förvaringsplatser för stökiga elever, som, om de ens går dit ser skolan som ett onödigt ont. 

Det var inget fel på den gamla pluggskolan, som man så föraktfullt kallar den. Jag gick själv i den, jag älskade den och jag lärde mig massor. Det är heller inget fel på läxläsning. Eleverna måste få veta att de olästa läxorna kommer att förfölja dem resten av livet. Det är inget fel på disciplin i skolan. Det är lärarna som ska bestämma – inte eleverna. Det är inget fel på betyg i skolan. Jag hade själv alltid bra betyg. Det stärkte mitt självförtroende, jag som bara var en liten tjock tjej från arbetarklassen. Mina betyg visade att jag ändå var något och att jag kunde något. Det har hjälpt mig hela livet.

Framför allt är det inget fel på kunskap. Kunskap är ingen tung börda att bära. För det eleverna inte lär sig i skolan, det kommer de förmodligen aldrig att lära sig senare i livet heller. De halkar efter redan från början. Detta skadar deras egna utvecklingsmöjligheter – och det skadar Sverige och svensk konkurrenskraft. 

Så gör något, Jan Björklund, innan du själv blir förknippad och ansvarig för den svenska skolans misslyckande! Och börja med att förstatliga skolan igen, nu när kommunerna så kapitalt har misslyckats.

ARTIKELN HANDLAR OM