Nu har det vänt för Löfven

KOLUMNISTER

Förtroendet för statsministern ökar efter julpakten

1 av 10 | Foto: ANDREAS BARDELL
Stefan Löfven.

Under förra året sjönk förtroendet för Stefan Löfven kraftigt. Men efter julpakten med Alliansen har det vänt uppåt.

Förtroendet har under den senaste månaden ökat för samtliga partiledare - utom SD:s enligt Aftonbladet/Sifo.

Sifo mätte på uppdrag av Aftonbladet förtroendet för riksdagens partiledare i mitten av december. Mätningen skulle publiceras efter julhelgen. Men decemberöverenskommelsen kom emellan.

Nu har vi gjort en ny mätning och vet alltså hur juluppgörelsen påverkade förtroendet för partiledarna. Det har ökat för samtliga som ingick uppgörelsen. Men också för Jonas Sjöstedt (V).

Däremot sjunker förtroendet svagt för Jimmie Åkesson (SD) medan det ligger still för hans vikarie Mattias Karlsson.

Generellt sett är skillnaderna mellan december och januari små. Åtminstone på kort sikt har julpakten inte haft någon avgörande effekt på förtroendet för partiledarna.

Stefan Löfven (S)

December: 44 procent -9

Januari: 47 procent +3

Under senare delen av förra året sjönk förtroendet för S-ledaren Stefan Löfven kraftigt. Andelen som hade stort eller mycket stort förtroendet för S-ledaren och sedermera statsministern sjönk med hela nio procentenheter.

Det var inte så förvånande. Löfven hade en tuff höst. S gjorde ett sämre val än de vill, 31 procent röstade på S, inte 35 som var målet. Sedan bildade han en koalitionsregering med smal bas, fick budgeten nedröstad men regerade vidare med Alliansens budget som bas, utlyste nyval - och blåste av det.

Men efter juluppgörelsen den 27 december har förtroendekurvan vänt. Nu pekar den uppåt.

Även bland S-sympatisörer har Löfven stärkt sin ställning. I dag har 86 procent stort eller mycket stort förtroende för Löfven, tre procentenheter mer än i december.

Ett intressant observation är att det är kvinnorna som står för ökningen, andelen som har stort eller mycket stort förtroende ökar med elva procentenheter. Bland männen sjunker det däremot. För en månad sedan var det fler män än kvinnor som hade stort eller mycket stort förtroende för Löfven. Nu är det tvärtom.

Decembernedgången är statistiskt säker, däremot inte januariuppgången.

Gustaf Fridolin (MP)

December: 37 procent -5

Januari: 38 procent +1

Liksom regeringskollegan Löfven drabbades det manliga MP-språkröret av minskat förtroende under senare delen av förra året. Men man faller kanske inte ner död av förvåning över det heller. Det är decennier sedan politiken  var lika kaotisk som då.

Men nu vänder det svagt uppåt även för Fridolin.

Samma fenomen som Löfven gäller också utbildningsministern. Det är bland kvinnorna andelen som har stort eller mycket stort förtroende ökar. Medan andelen sjunker bland männen.

Även i den yngsta väljargruppen ökar andelen med stort eller mycket stort förtroende. Däremot sjunker den något bland de egna väljarna.

Decembertappet är statistiskt säker, men inte uppgången i januari.

Anna Kinberg Batra (M)

December: 36 procent NY

Januari: 37 procent +1

Kinberg Batra ligger bättre till hos väljarna än Fredrik Reinfeldt gjorde under början av sin partiledarbana. Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för henne är större.

Det ser ungefär likadant ut bland kvinnor som män. Däremot är andelen lite lägre i den yngsta väljargruppen, mellan 18 och 29 år.

Reinfeldt hade närmast nordkoreanska siffror bland M-väljarna, nio av tio hade stort eller mycket stort förtroende för honom. Men för att inte ha varit partiledare i mer än en vecka ligger Kinberg Batra väl till, 71 procent av M-väljarna har stort eller mycket stort förtroende för henne. Före decemberuppgörelsen var siffran 70.

En notering är att 13 procent helt saknar förtroende för Kinberg Batra. Det är fem procentenheter lägre än för en månad sedan. I båda fallen ser det likadant ut för statsminister Löfven.

I december var Anna Kinberg Batra ännu inte vald till M-ledare. Förändringen sedan dess är inte statistiskt säker.

Annie Lööf (C)

December: 36 procent +14

Januari: 37 procent +1

Förtroendet för C-ledaren ökade kraftigt under senare delen av förra året. Hon var decembermätningens raket. Andelen som hade stort eller mycket stort förtroende för henne ökade med hela 14 procentenheter.

Utvecklingen har fortsatt efter julpakten om hur en minoritetsregering ska kunna formas och få sin budget genom riksdagen. Men nu i långsammare takt.

Men bland C-väljarna anas ett missnöje. I december hade 93 procent stort eller mycket stort förtroende för henne. Nu är siffran 85 procent.

När det gäller kvinnor och män är utvecklingen för Annie Lööf den rakt motsatta jämfört med Löfven och Fridolin. För en månad var andelen kvinnor som hade stort eller mycket stort förtroende för henne fler än bland männen. Nu är det tvärtom. Andelen män som har stort eller mycket stort förtroende för henne har ökat med sju procentenheter.

Uppgången i december är statistiskt signifikant. Det är inte januariförändringen.

Jan Björklund (FP)

December: 33 procent +5

Januari: 35 procent +2

Bland väljarna i allmänhet ökade förtroendet, både under slutet av förra året och i januari, främst bland män. Men de egna är inte lika imponerade.

Andelen FP-väljare som har stort eller mycket stort förtroende för Björklund har minskat med 12 procentenheter sedan december. Det är en stor förändring under en så kort tid men kan bero på de dåliga resultaten i EU- och riksdagsvalen.

40 procent av de manliga väljarna har idag stort eller mycket stort förtroende för FP-ledaren, 31 procent av kvinnorna.

Uppgången i december är statistiskt säker, däremot inte den i januari.

Göran Hägglund (KD)

December: 33 procent +6

Januari: 34 procent +1

Kristdemokraterna ökade i EU-valet men backade i riksdagsvalet. Förtroendet i väljarkåren som helhet har ökat, både under slutet av förra året och i januari. Det gjorde det också bland de egna väljarna under förra året men den senaste månaden har det legat still.

Uppgången i decembermätningen är statistisk säker men inte den i januari.

Jonas Sjöstedt (V)

December: 28 procent -1

Januari: 31 procent +3

Under slutet av förra året minskade förtroendet svagt för V-ledaren men sedan decemberuppgörelsen, som Vänsterpartiet inte ingår i, har det ökat. Inga av förändringarna är statistiskt säkra.

Störst förtroende har Vänsterledaren bland de unga väljarna.

Åsa Romson (MP)

December: 23 procent -6

Januari: 25 procent +2

Miljöpartiets kvinnliga språkrör har ingen flirt med väljarna. Mindre än en fjärdedel av dem hade stort eller mycket stort förtroende efter den stormiga hösten, nedgången då var statistiskt säker. Nu har den ökat svagt, men uppgången är inte säkerställd.

Bland de egna väljarna går dock den nuvarande miljöministern hem. 83 procent har stort eller mycket stort förtroende för henne, tre procentenheter färre än för Fridolin. Stödtrupperna finns bland de unga väljarna.

Jimmie Åkesson (SD)

December: 14 procent +4

Januari: 13 procent -1

Förtroendet för den nu sjukskrivne SD-ledaren ökade under senare delen av supervalåret för att nu sjunka svagt. Uppgången var statistisk säker, nergången är det inte.

Intressant är att andelen unga män, partiets bas kallas ju för arga unga män, som har stort eller mycket stort förtroende för Åkesson är lägre än bland de äldre männen. Det har dessutom sjunkit den senaste månaden.

Idag har 15 procent av de unga männen stort eller mycket stort förtroende för honom. Siffran bland de manliga 65-plussarna är 21 procent.

Mattias Karlsson (SD)

December: 7 procent NY

Januari: 7 procent Oförändrat

Andelen som inte har något förtroende alls för Karlsson, 46 procent, är lägre än dem som tycker samma sak om Jimmie Åkesson, 60 procent. Precis som Åkesson går han hem mer hos män än hos kvinnor.

Men de manliga pensionärerna dissar Karlsson. Nio procent har stort eller mycket stort förtroende.

Så gjordes mätningarna: Decembermätningen gjordes mellan 15 och 18 december, 984 personer deltog. Den mätningen jämförs med den förra, i den nu 20 år gamla mätserien. Den gjordes i april.

Mätningen i januari genomfördes mellan 12 och 15 januari, 987 personer ingår. I båda fallen telefonintervjuades ett riksrepresentativt urval över 18 år.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM