Mejla

Herman Lindqvist

Mannen som tog sig in i dödslägret - frivilligt

Witold Pilecki levde i Auschwitz i två och ett halvt år och det han avslöjade för de allierade styrkorna var så hemskt att de först trodde att det inte var sant. Här vittnar han inför rätten i Warszawa i mars 1948.
Witold Pilecki levde i Auschwitz i två och ett halvt år och det han avslöjade för de allierade styrkorna var så hemskt att de först trodde att det inte var sant. Här vittnar han inför rätten i Warszawa i mars 1948.

KOLUMNISTER

Andra världskriget slutade för 70 år sedan.

Men fortfarande publiceras nya berättelser om ofattbart mod.

Berättelser som av olika skäl hållits hemliga fram till nu.

En av de mest otroliga hjälteinsatserna beskrivs i boken ”The Auschwitz volunteer” och handlar om den polske officeren och motståndskämpen Witold Pilecki (uttalas Piletski).

Han är, så vitt man vet, den ende som frivilligt tog sig in i dödslägret i Auschwitz. Han levde där i två och ett halvt år för att försöka organisera en fångarnas motståndsrörelse samtidigt som han sände rapporter om lägret till omvärlden.

Hans rapporter som nådde London var så detaljerade och innehöll så många ohyggliga detaljer om gasning, medicinska experiment på fångar, tortyr och misshandel, att de allierade först inte kunde tro att de var sanna.

Witold Pilecki föddes 1901 i ryska Karelen dit hans farfar hade deporterats för att ha deltagit i det polska upproret mot Ryssland 1863. Witold studerade i Vilnius och deltog som ung man på polackernas sida i det polsk-sovjetiska kriget 1920. Han studerade färdigt, gifte sig och fick två barn innan andra världskriget bröt ut 1939 med Tysklands anfall på Polen.

Pilecki deltog i de hårda striderna tills han gick under jorden och organiserade en egen underjordisk motstånds­rörelse, Tajna Armia (hemliga armén). Pileckis organisation slogs senare samman med den stora nybildade nationella polska motståndsarmén Armia Krajowa (Hemarmén) mot den tyska ockupationen.

År 1940 föreslog han själv att han skulle försöka ta sig in i Auschwitz för att organisera motståndet där och rapportera om vad som hände.

Han försågs med en ny identitet (”Tomasz Serafínski”) och lät sig bli tillfångatagen av tyskarna på en gata i Warszawa. Efter ett kort brutalt förhör skickades han till Auschwitz som fånge nummer 4 859. Han sattes i arbete i lägrets bageri på utsidan av Auschwitz, men fördes in i lägret varje kväll. Vid den tidpunkten var de flesta av fångarna polacker, men mycket snart fördes fler och fler judar till lägret för att bli avrättade.

Han och hans medarbetare lyckades smuggla in, en efter en, de delar som behövdes för att bygga en radio. Med den kunde han under en lång tid sända rapporter om allt som hände i Auschwitz till den underjordiska armén som förde rapporterna vidare till den polska exil­regeringen i London.

Efter två och ett halvt år insåg motståndsrörelsen att den var militärt för svag för att själv befria fångarna i dödslägret och de allierade vägrade att bomba järnvägen och fabrikerna i Auschwitz, som motståndsrörelsen ville. Avståndet var för stort från flygbaserna i England, hette det, varför de målen inte kunde prioriteras.

Pilecki fick order om att ta sig ut. Han och två medfångar övermannade de tyska vakterna i bageriet. De skar av telefonledningarna, stal tyska dokument och tog sig därifrån. Han anslöt sig till Hemarmén, som kunde sända hans nya skakande rapporter från Auschwitz.

Pilecki deltog i Warszawaupproret 1944, kämpade ända till slutet och kapitulationen. Han fördes som arbetsfånge till Tyskland där han befriades 1945. Nu kunde han välja att slå sig ner i frihet i väst eller ta sig tillbaka till det Sovjetockuperade Polen.

Han valde Warszawa där han arbetade som spion för den polska exilregeringen och västmakterna. Två år senare greps han av den kommunistiska säkerhetstjänsten som torterade honom svårt. Han förklarade att Auschwitz var rena vilohemmet jämfört med kommunisternas förhörsmetoder.

Pilecki anklagades för en mängd brott, bland annat spioneri och olaga vapen­innehav. Han dömdes till döden och avrättades med nackskott den 25 maj 1948.

Ingenting kom ut om Pileckis djärva insatser under kriget förrän den kommunistiska Folkrepubliken Polen upplöstes 1989 och Polen blev fritt igen. Nu utkommer Pileckis summerande rapport från Auschwitz i bokform på engelska.

I dag hyllas Pilecki av polska staten. Han har postumt tilldelats de högsta militära utmärkelserna och befordrades så sent som 2013 till överste.

VISSTE DU ATT …

Polska motståndsmän under upproret i Warszawa 1944.

… Hemarmén, Armia Krajowa (AK), var den största motståndsrörelsen i Europa under kriget? Upp till 400 000 polska män och kvinnor kämpade mot tyskarna. Deras symbol var den polska flaggan med det polska ankaret i mitten. AK var organiserad som en underjordisk stat med egna skolor, domstolar och ämbetsverk.

VISSTE DU ATT …

Det här tyska tåget sprängdes i april 1944.

… Armia Krajowa var mycket framgångsrik, i synnerhet i attentaten mot tyskarnas järnväg i Polen? Mer än 7 000 tåg förstördes och periodvis var över 40 procent av alla tyskarnas lokomotiv satta ur spel. AK:s underrättelsetjänst lyckades även komma över tyska supermoderna V1- och V2-raketer.

VISSTE DU ATT …

Situationen i gettona var hemsk.

… den polska motståndsrörelsen bildade organisationen Zegota som hade som syfte att hjälpa judar under den tyska ockupationen? Upp till 5 000 gömda judar i Warszawa hjälptes av Zegota, som hade mindre sidogrenar i Krakow och andra städer. Totalt tros hälften av de 50 000 judar som överlevde kriget i Polen ha hjälpts av Zegota.

Av: 

Herman Lindqvist

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Herman Lindqvist