Tragedi för alla inblandade

Utredningen om kvinnan som dödades av vargar i Kolmården är en sorgesam läsning.

Detta är en tragedi för alla inblandade – anhöriga, arbetskamrater och chefen som i dag åtalades.

Det har gått snart fyra år sedan den 30-åriga djurskötaren hittades ihjälbiten inne i djurparkens varghägn.

Att åtal väcks först nu kan vid en första anblick te sig märkligt, men det finns förklaringar. Polisen i Östergötland har två arbetsmiljöbrottsutredare till sitt förfogande som tycks ha varit överhopade med arbete. Bara 2011 skedde sex dödsolyckor som de arbetade med.

Utredningen har även försvårats av att attacken är så ovanlig och att förkunskap därför har saknats. Vargexperter kan endast påminna sig ett liknande fall, i ett varghägn i Minnesota i USA för några år sedan.

Och vid en presskonferens i Norrköping i dag förklarade kammaråklagare Jan Olof Andersson att utredningen i det närmaste varit klar vid två tillfällen. Men i sista stund har experter kommit med nya synpunkter, vilket har fördröjt åtalet med ett och ett halvt år.

Att det har tagit så lång tid måste ha varit plågsamt för såväl kvinnans familj som vill ha svar på sina frågor som för den chef som redan för ett par år sedan delgavs misstanke om brott.

Kolmårdens förre zoologiske chef åtalas för arbetsmiljöbrott och grovt vållande till annans död och riskerar fängelse.

Juridiken bakom detta återfinns dels i brottsbalken, dels i arbetsmiljölagen som syftar till att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen.

Kommer chefen att fällas? Om det vågar jag inte ha en uppfattning. Arbetsmiljöbrott är ofta komplicerade historier. Och som brott betraktat är detta unikt. Dessutom förnekar mannen anklagelserna.

Trots att utredarna, för att tala som åklagaren, "vänt på varenda sandkorn", återstår viktiga frågor. Om kvinnan dödades så fort hon kom in till vargarna eller om någonting hände som gjorde dem aggressiva vet vi inte.

Den bristen är dock av underordnad betydelse i detta juridiska sammanhang. Jag tycker, efter en snabb genomläsning, att åtalet ser gediget ut. Kolmårdens brister har varit betydande. Djurparken har inte regelbundet gjort riskbedömningar, personal har saknat relevant utbildning, skriftliga instruktioner har saknats, så även effektiva larmsystem.

Dessutom: tidigare incidenter saknas inte. Två av djurparkens besökare har förts till sjukhus och blivit sydda med åtskilliga stygn efter att ha blivit illa bitna av vargar.

Ändå har Kolmården, skandalöst nog, fortsatt låtit nyfikna besökare gå in i hägnet. Och anställda har anmärkningsvärt nog fått vistas ensamma med vargarna, trots att delar av personalen vittnat om att det upplevts som obehagligt.

Och som om det inte vore nog med allt detta så har Arbetsmiljöverket efter två inspektioner slagit larm om brister utan att åtgärder har vidtagits. Och vargexperter har påpekat att rutinerna inte har uppfyllt säkerhetskraven.

Det är bra att en domstol tar ställning till detta. Att arbetsgivare inte tar till tillräckliga åtgärder för att skydda anställdas liv är oacceptabelt.

Men det har inte funnits något uppsåt att beröva en medmänniska livet. Det kan inte vara lätt att leva med att ens slarv eller slapphet kan ha orsakat en arbetskamrats död.

Tragedin på Kolmården är en tragedi för alla inblandade. 

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM