Är det verkligen rätt att lagstifta mot nazister?

Två förslag som syftar till att kriminalisera organisationer som nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen virvlar runt i valrörelsen.

Det ena är marginellt mindre uselt än det andra.

Lördagens nazistiska uppvisning i Stockholm förlöpte utan allvarligare intermezzon och slutade med att några högerextremister stod och gapade på Kungsholmstorg inför de närmast sörjande.

Men att hantera en tillståndsgiven demonstation i huvudstaden är en sak. Polisen har med marginal tillräckligt med muskler för att något så när upprätthålla ordning och se till att det inte spårar ur.

Att se till att trygghet råder i Ludvika, där NMR inför valet har fått tillstånd för dagliga kampanjer, är en helt annan sak. Rädsla och obehag har spridit sig bland företrädare för de andra partierna, som dag ut och dag in tvingas möta militanta högerextremister på gator och torg.

De olustiga scenerna från Almedalen, då nazister attackerade meningsmotståndare och RFSL Ungdom valde att ställa in sin planerade närvaro, är ytterligare ett exempel på hur människor drabbas när organisationer som använder våld som politisk metod flyttar fram sina positioner.

Ett osedvanligt dumt förslag

Att ett litet antal personer tillåts sätta skräck i människor som inte håller med dem och som förgiftar demokratin är oacceptabelt. Någonting måste göras och såväl regeringen och opposition har lagt förslag som går ut på att med juridikens hjälp stoppa organisationer som NMR.

Men att börja pilla i rätten för människor att ingå i föreningar utan att staten lägger sig i, en rättighet som garanteras i grundlagen, är vanskligt. Rätten att organisera sig är grundläggande i en demokrati och tidigare tankar på att kriminalisera exempelvis Hells Angels har av denna anledning kastats i papperskorgen.

Dessa sedan tidigare välkända fallgropar har inte hindrat regeringen från att vilja förbjuda rasistiska organisationer. Justitieminister Morgan Johansson hänvisar till en paragraf i regeringsformen som inte har tillämpats tidigare och som enligt honom gör det möjligt att införa ett förbud utan att bryta mot grundlagen.

Detta är ett osedvanligt dumt förslag. Vad är egentligen en rasistisk organisation? Statsminister Stefan Löfven har, inte utan fog, sagt att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Men det är omöjligt att förbjuda ett parti som om ett par veckor kan vara Sveriges näst största.

Och om vi i dag förbjuder organisationer med vissa åsikter så kanske vi i morgon förbjuder organisationer med andra åsikter.

Inte omöjligt att utforma lag

Mindre ogenomtänkt är moderaternas förslag att förbjuda "deltagande i våldsbejakande organisationer". Det ska bli olagligt att exempelvis dela ut flygblad eller på annat sätt hjälpa en sådan organisation.

Politik är en ständigt pågående stöldturné och just denna idé har stulit sina ingredienser från ett redan färdigt lagförslag om att kriminalisera deltagande i terrororganisation.

Det finns en viktig poäng med att vidga det ursprungliga förslaget till att omfatta även sammanslutningar som brukar våld men som inte är terrorklassade.

Den som vill argumentera för att det ska vara förbjudet att tillhöra IS och ok att gå med i NMR kommer att stöta på pedagogiska hinder.

Och med tanke på att tunga remissinstanser har bedömt att det ursprungliga förslaget inte bryter mot grundlagen kan det inte vara omöjligt att utforma en utökad lag så att den fungerar.

Att moderaternas lösning är bättre än socialdemokraternas innebär dock inte att den är bra.

Erfarenheten lär oss att lagar med tiden tenderar att utvidgas och expandera. Vem vet, om 30 år kanske vi har en politisk majoritet som tröttnar på Greenpeace eller Piratpartiet.

Dessutom har länder som har förbjudit nazistiska organisationer den hårda vägen lärt sig att nazister inte därigenom gått upp i rök.

Våldsamma extremister är ett samhällsproblem. Men är det verkligen säkert att juridiken erbjuder de lösningar vi behöver?

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM