Sidas matematik verkar inte klok

KOLUMNISTER

Ta en summa. Ge mindre än hälften till bistånd. Och satsa resten på administration och utvärdering.

Matematik enligt Sida?

Foto: När Riksrevisionens granskning presenterades visade den att mer än hälften av biståndspengarna i det granskade fallet gick till administration.

Riksrevisionens rapporter är ju sällan någon munter läsning men frågan är om inte den senaste om biståndsmyndigheten Sidas verksamhet tar priset.

Revisorerna har gjort en djup­dykning i Sidas verksamhet och bland annat funnit följande absurditet.

Sida ger bistånd till företag genom så kallade ”challenge funds”. Före­tagen konkurrerar helt enkelt om pengar som finns avsatta i fonder.

I rapporten har Riksrevisionen granskat ett enda fall och där grävt fram häpnadsväckande fakta.

Budgeten för det undersökta projektet uppgick till 52 miljoner kronor. Av det gick mindre än hälften, 24,7 miljoner, till biståndsföretagen. Det motsvarar 47,5 procent.

Lite mer, 25,3 miljoner eller 48,6 procent av summan, gick till företaget som Sida anlitat för att administrera projektet.

Resten, två miljoner eller knappt två procent av projektbeloppet, användes till utvärdering och uppföljning.

Den matematiska formeln ser alltså ut ungefär så här: Kolla in hur mycket pengar biståndsprojektet får kosta. Lägg lite mindre än hälften åt sidan, den summan ska användas till syftet med verksamheten.

Ta resten av pengarna och använd till något annat.

Är det klokt? Självfallet inte. Senast den 19 juni vill Rikrevisionen att Sida förklarar sig. Svaret blir, försiktigt uttryckt, svårformulerat.

Det här var givetvis inte det enda som revisorerna hittade när de undersökte biståndsorganet som i år fördelar nästan 29 miljarder kronor. Att hålla i gång verksamheten kostar en knapp miljard till.

Ett vattenprojekt i Kenya fick kritik av revisorerna redan 2006. Bland annat hade kontanter betalats ut utan att det pengarna skulle användas till blev gjort. Enligt den nya revisionen finns fortfarande ”allvarliga brister”.

Kvitton saknas och pengar har använts till ”tveksamma” ändamål.

Riksrevisorerna tycker också att det är dags att Sida tar grepp på de anställdas bisysslor. Det finns exempel på att anställa på biståndsorganet har ledande befattningar i företag som bedriver biståndsverksamhet.

Mycket märkligt kan man tycka och det gör revisorerna också.

Under 2012 köpte Sida dessutom produkter från sju olika leverantörer där en före detta anställd sitter i ledningen eller styrelse.

Bistånd är fint. Men den som kräver stramare rutiner på Sida tycks ha fast mark under fötterna.

ARTIKELN HANDLAR OM