Löfven eller Kristersson kunde ha hållit Åkessons tal

Jimmie Åkessons tal under Järvaveckan kunde lika gärna ha hållits av Stefan Löfven eller Ulf Kristersson.

Trots att han kraftigt vill inskränka nyanlända föräldrars inflytande över sina barn.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson hade tre besked med sig till publiken på politikerveckan på Järva i nordvästra Stockholm.

1. Flickor i förskolan ska förbjudas att bära slöja. Om de ändå får göra det ska skolan bötfällas eller i värsta fall stängas. Enligt Åkesson är slöjan en symbol för både heders- och kvinnoförtryck.

Liberalernas partiledning ville tidigare också införa ett slöjförbud. Men förslaget röstades ner av ombuden på partiets landsmöte i höstas.

Moderaterna vill att skolorna ”verkar för” att små barn inte bär slöja i skolan medan Centern anser att rektorn kan förbjuda slöja på sin skola.

Det senare är inte riktigt sant. Enligt Skolverket kan skolan inte införa ett generellt förbud mot slöja. Däremot kan läraren, i samråd med rektorn, förbjuda slöja i vissa situationer.

Exempelvis när det försvårar kontakt mellan eleven och skolpersonalen och när det är farligt eller ohygieniskt.

2. Förskolan ska göras obligatorisk för barn över tre år med två föräldrar som är födda utomlands. Avsikten är att de ska lära sig svenska.

Om föräldrarna, trots obligatoriet, låter bli att skicka sina barn till förskolan ska de kunna bli av med barnbidraget.

Liberalerna och Moderaterna vill ha en obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända. Målet är även här att barnen snabbare ska lära sig svenska.

3. Svenska ska vara samtalsspråket i förskolan. Enligt Jimmie Åkesson finns det förskolor där ingen i personalen talar bra svenska. Också i det här fallet ska regelbrottet straffas med böter eller stängning av skolan.

Inget annat parti går lika långt. Moderaterna vill dra ner på modersmålsundervisningen, det som vi tidigare kallade undervisning i hemspråk, till förmån för mer svenska. Centern vill ha mer svenska för barn till nyanlända.

Jimmie Åkessons förslag är radikala. Men alltså inte så genomgripande att de lägger en avgrund mellan dem och vad andra partier redan är inne på.

I förorterna som ligger runt Järvafältet är andelen invandrare hög. Det var också gillandet av Åkessons idéer, trots påfallande många beslöjade kvinnor i publiken. Han fick många applåder under talet, bland annat för de tre förslagen om förändringar av förskolan.

För fem år sedan hade det varit otänkbart att Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt hade presenterat förslag av den här typen.

Nu kunde de ha hållit i princip samma tal som Åkesson gjorde. Mycket vatten har runnit under broarna sedan hösten 2015 då flyktingar kom i en strid ström till Sverige.

Men även Jimmie Åkesson har ändrat sig. Nu slår han fast att Sverige alltid kommer att ha en invandring.

– Sverige har alltid haft och kommer alltid att ha invandring. Men den ska inte vara större än vi klarar av.

Det kunde Löfven och Kristersson också ha sagt. Eller snarare, det är precis det de säger.

Man har sällan sett så många poliser på ett och samma ställe som under Jimmie Åkessons tal. Tysta demonstrationer genomfördes mot honom under talet som bevakades av ett hundratal poliser. Från säkerhetspolisen, uniformerade och civilklädda.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM