Mejla

Lena Mellin

Tuffare arbetsvillkor bakom utvecklingen

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Arbetsplatsolyckorna ökar och ingen verkar veta varför.

Skrämmande? Såklart.

För tre år sedan spikade regeringen en ny nationell handlingsplan för att fram till 2015 minska riskerna för arbets­relaterade sjuk­domar och olyckor. Vällovligt.

Men tyvärr har utvecklingen gått i motsatt riktning. Enligt Arbets­miljö­verket ökade arbetsolyckor som ledde till sjuk­från­varo från 26 978 till 29 071 mellan 2010 och 2012. Det är en ökning med nära åtta procent.

Allra mest ökade olyckorna bland unga. Upp till 25 års ålder ökade arbetsplats­olyckor som leder till allt från en månads sjukskrivning till medicinsk invaliditet från 2,5 till 3,5 per tusen syssel­satta. För de lite äldre, mellan 26 och 64 år ökade de med blygsamma 2,6 till 2,7 per tusen sysselsatta mellan 2010 och 2012.

Skrämmande är det att ingen verkar ha koll på varför arbetsplatsolyckorna ökar. Det kan ju inte bero på att Arbetsmiljöverket har fått minskade resurser, så dum är ju ingen. De inspekterar och noterar och för­sök­­er jobba förebyggande. Det handlar givetvis om att det är tuffare på arbetsmarknaden.

Men vilka är de tuff­are villkoren? Döden på jobbet har minskat från 54 dödsfall 2010 till 45 förra året.

Dålig handledning av unga som vill visa fram­fötterna är en faktor som många visar på. En annan är att många jobb i dag utförs av underentreprenörer. Men det saknas ofta huvudentreprenörsavtal.

– Ju längre ner man kommer i raden av företag desto mer tummas det på villkoren, sade Byggnads ordförande Johan Lindholm i en intervju nyligen.

Jag tror han är någ­ot på spåren.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN