Ruskigt nära ren rasism, fp

KOLUMNISTER

Lena Mellin: Franska är okej i skolan, inte arabiska

Vem vill förbjuda tornedalsfinska i skolan?

Ingen.

Vem vill förbjuda arabiska i skolan?

Två folkpartister.

Riksdagsledamoten Allan Widman vill liksom partikollegan och kommunalrådet Ewa Bertz (fp) att lärare i Malmö ska kunna förbjuda andra språk än svenska i klassrummet.

Förslaget är sannolikt väl ment. Men det är ännu ett exempel på att Sveriges liberala parti riktar udden mot invandrade svenskar.

Har förlorat 55?000 röster

Folkpartiet har problem. Stödet sviktar, enligt senaste Sifo har folkpartiet, liksom de övriga partierna i alliansen, tappat sympatisörer sedan valet i höstas. Det rör sig om cirka 55 000 röster.

Samtidigt rasar förtroendet för fp-ledaren Lars Leijonborg. Enligt Aftonbladet/Sifo är han den ende av riksdagens sju partiledare som ligger sämre till nu än före valet. 25 procent hade stort eller mycket stort förtroende för honom i december, 32 procent i augusti.

En tyst acceptans

Det är mätbara problem och spaltmeter har redan ägnats åt att förklara varför. Partiets själsliga problem är däremot inte lika lätt att kvantifiera.

I partitidningen Nu talas det om ”de lydiga” och ”karriäristerna”. De tar sig fram i partihierarkin på bekostnad av de lite mindre lydiga.

I rapporten från etikkommissionen, som tillsattes efter intrången i socialdemokraternas interna datanät, kallades samma problem ”tysthetskulturen”. En tyst acceptans av att taktisk jakt på väljare har överordnats ideologin.

Folkpartiet är för valfrihet i skolan. Man kan därför anta att partiet tycker det är bra att Uppsala kommun erbjuder undervisning på engelska programmet IB World School på Katedralsskolan.

Där är det inte fult att tala ett annat språk än svenska på lektionstid. Det är tvärtom väldigt fint. Och framtidsinriktat.

Vi fortsätter till Tornedalen. Där är rätten att tala annat än svenska skyddat av internationella konventioner som en del av de mänskliga rättigheterna.

Rör inte Franska skolan

Minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, romani, samiska och meänkieli (tornedalsfinska). Tre av dem, samiska, finska och tornedalska, har användarna rätt att tala i kontakt med myndigheter och domstolar, i förskolan och i äldrevården.

Ingen, varken folkpartister eller andra, har hittills föreslagit att eleverna i Franska skolan i Stockholm ska övergå till svenska. Eller förbud av samiska i klassrummet. Det första hade betraktats som rent bakåtsträveri. Det andra som rasistiskt.

Oövertänkt förslag

Men nu rör det sig om språk som talas av invandrarbarn i det segregerade Malmö.

Det är därför förslaget är så oövertänkt. Eller ruskigt nära det folkpartiet påstår sig inte vilja vara – främlingsfientligt.

Franska – ja. Arabiska – nej.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM