Mejla

Oisín Cantwell

Berövades sina barn på mardrömslika grunder

KOLUMNISTER

Vissa rättsskandaler är så alldagliga att de passerar ljudlöst.

I Sundsvall i går berövades föräldrarna sina tre barn på juridiskt mardrömslika grunder.

Kammarrätten kom i ett hopplöst resonemang fram till att en dom i vilken pappan frikänts i själva verket är en anledning för att barnen ska fortsätta vårdas i familjehem enligt LVU.

Orsaken är att han i de så kallade domskälen befanns vara skyldig till ett preskriberat brott, men låt mig återkomma till det och först beskriva bakgrunden.

Förvaltningsrätten ansåg att mycket talade för att pappan vid två tillfällen slagit en dotter och att det därför fanns anledning att omhänderta alla tre barnen.

Att dessa anklagelser hade utretts av polis och att åklagare inte väckte åtal för att bevis saknades spelade ingen roll.

Inte heller barnens försäkringar om att de inte blev slagna betydde något. 

Dottern anmälde pappan

Familjen är invandrare, har vistats i Sverige ganska länge och har aldrig varit föremål för myndigheters intresse, men i somras gjorde en vuxen dotter en anmälan om att pappan misshandlat och utsatt henne för sexuella övergrepp.

Polisutredning, åtal, rättegång, friande dom på alla punkter. Bevisningen bestod i princip bara av två vuxna barns berättelser, och de befann sig i en djup konflikt med pappan.

Hade en konflikt med pappan

I domstolens resonemang framgår dock att den anser att pappan vid ett tillfälle sommaren 2007 misshandlade ett av dessa barn, men att brottet var preskriberat.

Där har vi det, utbrister kammarrätten i den nya domen. Han har endast blivit frikänd "av procesuella skäl"! LVU ska fortsätta!

Att mannen faktiskt inte dömdes för den åtalspunkten bekymrar inte domstolen. Inte heller bryr sig kammarrätten om att tingsrättens resonemang rör en person som inte har ett dugg med det aktuella målet att göra.

Det går även att tänka sig att kammarrätten kunde ha lyssnat på fosterhemsmamman, som vittnade om att barnen inte verkade ha farit illa hemma. Erfarenheten har lärt henne att de brukar öppna sig och berätta om missförhållanden efter ett tag. Men dessa barn längtade hem.

Bevisningen rörande våldet mot flickan handlar i allt väsentligt om den vuxna dotterns berättelse, som alltså redan har underkänts av annan domstol.

Samma situation tidigare

Kafka har skäl att le i sin himmel. Pappan kunde inte överklaga tingsrättsdomen, då han endast fälldes i domskälen. Och domen har hursomhelst vunnit laga kraft för länge sedan.

Den här moment 22-situationen har vi sett tidigare i svensk rättshistoria. Det mest kända exemplet är allmänläkaren och obducenten, som friades i domstol för att ha mördat en prostituerad kvinna, men i domskälen ansågs ha styckat henne.

Det ledde till en katastrof för männen, då kammarätten utnyttjade tingsrättens resonemang till att dra in deras läkarlegitimationer.

Samma slags mardrömslika juridiska situation har uppstått i detta fall. 

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Oisín Cantwell