Mejla

Oisin Cantwell

HD bedömer våldtäkten som grov – det är viktigt

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: POLISEN
Brottsplatsen, från polisens förundersökningsprotokoll.

Att Högsta domstolen bedömer en uppmärksammad våldtäkt som grov är viktigt.

Ett prejudikat som vägleder andra domstolar om vad som gäller då fler än en gärningsman deltar i övergreppet har skapats.

Bakgrunden till fallet, som har rönt stor uppmärksamhet i tidningar, radio och tv:

Två män träffade en kvinna på en krog i Göteborg. De tog med henne på en biltur, ofredade henne sexuellt tillsammans och våldtog henne båda två på en rastplats.

En av männen har polisen inte lyckats gripa, den andre dömdes i tingsrätt mot sitt nekande för grov våldtäkt.

Hovrätten bedömde brottet som våldtäkt av normalgraden och sänkte fängelsestraffet med ett år.

Domstolen ansåg att då mannens kompis inte befann sig i bilen då den allvarligaste delen av övergreppet skedde så agerade de inte tillsammans. Därför var inte våldtäkten grov.

Riksåklagare Anders Perklev vände sig i det läget till Högsta domstolen och begärde att målet skulle tas upp i högsta instans.

Han ville att juristerna skulle reda ut vad som krävs för att en våldtäkt ska anses vara grov och om det verkligen måste vara så att gärningsmännen hjälper varandra och deltar i varandras övergrepp.

Perklev påpekade dessutom att det inte bildats någon praxis i området sedan lagen år 2005 förändrades och formuleringen "om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet" skrevs in i paragrafen som ett exempel på när brottet ska anses vara grovt.

HD tog glädjande nog upp ärendet. Och i dag avkunnades domen. Straffet skärps väsentligt.

Straffvärdet för våldtäkten, anser juristerna, är 4 år och åtta månaders fängelse. Att fem års fängelse avkunnas beror på att mannen även döms för narkotikabrott.

I den sexsidiga domen påminner justitieråden om vad som återfinns i motiven till lagstiftningen.

En våldtäkt ska "som regel" bedömas som grov dels när offret har utsatts för flera övergrepp som har utförts av flera personer i följd, dels när mer än en person samtidigt har deltagit i övergrepp.

Och efter det påpekar högsta domstolen att de två männen har utsatt kvinnan, som var omtöcknad av alkohol och knark, för flera övergrepp.

I vissa delar har de tagit gemensam del i händelseförloppet. I andra delar har de agerat var för sig, men i tät följd. Båda har hela tiden befunnit sig i händelsernas omedelbara närhet.

Slutsatsen blir närmast självklar:

"Genom att fler än en person på detta sätt har förgripit sig på målsäganden och med hänsyn till omständigheterna i övrigt ska XX - som handlat uppsåtligen - dömas för grov våldtäkt".

Det är en klok dom. Det är också en dom som skickar en signal till tingsrätter och hovrätter.

Av: Oisin Cantwell

Publicerad: