SVT har fel om könsstympade flickor

KOLUMNISTER

Få noterade det, men i förra veckan gick ett falsklarm. Jag hörde det på SVT:s nyheter på morgonen, en skakande uppgift: etthundrafemtiotusen flickor och kvinnor i Sverige kan vara könsstympade!
Det stämmer inte. Jag kollade.

För två år sedan gjorde Socialstyrelsen uppskattningen att 38 000 flickor och kvinnor kan vara könsstympade. Utredarna räknade utifrån hur många som är födda i länder där den vidriga sedvänjan är vanlig.
I SVT:s inslag är siffran fyra gånger så hög. Som källa anges en ny “sammanställning för alla länder i Europa”.
Någon sådan finns inte. Dock har organisationen Action Aids fått EU-pengar för en kampanj i fem länder.

I en rapport sägs svepande att svenska myndigheters siffror är “alldeles för låga”. Man har räknat in alla kvinnor födda i Irak. Men där är könsstympning ovanligt, även om det förekommer i delar av kurdiska Irak.
Några dagar går. Ingen säger mot.
SVT stryker siffran från sin hemsida, ändrar till att de könsstympade kvinnorna “kan vara över hundra tusen”.

På andra nyhetssajter finns siffran kvar. Är generöst återgiven av de som är överlyckliga för varje tillfälle att skriva negativt om muslimer.
Jag frågar SVT-reportern, får svaret att “frågan om dessa kvinnor bör lyftas oavsett hur stor den säkerställda siffran är”.
Jag ringer även experten på länsstyrelsen i Östergötland med regeringens uppdrag att motverka könsstympning. Även hon är inne på att siffran är oviktig, men att “den nog stämmer”.
En säkerställd siffra är naturligtvis ogripbar: Ingen kan veta exakt hur många kvinnor i Sverige som är könsstympade, med mindre än att halva befolkningen underkastas gynekologisk undersökning.

Det intressanta är inte felet i sig. Alla gör fel. Siffran är abstrakt. Men den är inte oviktig.
Könsstympning är ett övergrepp som i de flesta fall innebär att flickor får sitt könsorgan bortskuret, ibland även ihopsytt. Könsstympade kvinnor och flickor behöver kunskap, de ska våga söka vård för sina skador.
De behöver inte de välmenande människornas gissningar och uppblåsta siffror. Det är inte att viktiggöra frågan. Det är respektlöst.

ARTIKELN HANDLAR OM