Mejla

Jan Guillou

Högerextremister motbevisas av de egna argumenten

Avspärrningar efter en gruppvåldtäkt i Malmö 2017.
Avspärrningar efter en gruppvåldtäkt i Malmö 2017.

KOLUMNISTER

Sverigedemokrater älskar gruppvåldtäkt mer än alla andra brott. Man behöver bara doppa stortån i den elektroniska hatfloden för att överväldigas av den ständigt växande berättelsen om ett Sverige där varulvsliknande flockar av svarthåriga män drar runt från norr till söder och gruppvåldtar blonda flickor. 

Det är en mycket suggestiv och naturligtvis förfärande bild av vårt land. Få brott kan i vidrighet tävla med gruppvåldtäkt. Men att just det brottet intresserar extremhögern mer än alla andra brott har sin självklara politiska förklaring.

Det är nämligen sant att invandrarmän i det här fallet är mer överrepresenterade i statistiken än när det gäller alla andra brott. En gruppvåldtäktsman är i genomsnitt 21 år gammal, i de flesta fall född utomlands och annars son till invandrade föräldrar, alltså idealisk ur högerextrem politisk synvinkel.

I denna föreställningsvärld är gruppvåldtäktsmannen antingen genetiskt eller kulturellt särskilt disponerad för vidriga brott. 

I senaste utgåvan av SD:s nätpublikation ”Samhällsnytt” framträder till och med en forskare i genetik som hävdar att brottslighet inte alls har socioekonomiska förklaringar utan enbart beror på ärftliga anlag. 

Det måste vara som ljuv musik i högerextrema öron: invandrare och politiska flyktingar från Mellanöstern är brottsliga till sin natur och förstås särskilt disponerade för gruppvåldtäkt.

För någon tid sedan publicerade Expressen (19 och 20 mars) en gedigen undersökning av just gruppvåldtäkt. Under åren 2016–2017 fann man 32 domar mot 43 män som nästan utan undantag hade den nationella bakgrund som högerextremisterna älskar i just detta sammanhang. 

Det finns alltså statistiskt stöd för påståendet att så gott som alla gruppvåldtäktsmän är ”muslimer”. Vilket skulle bevisas.

Men vad är förklaringen till det? Högerextremisterna tvekar förstås inte en sekund om svaret: statistiken bevisar att ”muslimerna” är våldtäktsmän till sin natur på grund av genetik eller kultur.

Det där om ”kultur” är lättast att bemöta. I Mellanöstern är våldtäkt liksom på de flesta andra håll i världen ett av de mest avskydda brotten och vanligtvis belagt med dödsstraff fullt i överensstämmelse med det rådande allmänna rättsmedvetandet. 

Antingen dödsstraff genom statens försorg eller också genom lynchning eller omedelbart mobiliserade dödspatruller från offrets släktingar.

Och genetiken som förklaring? Trots att SD-publikationen ”Samhällsnytt” hittat en genetiker som kommer dragandes med den förklaringen så är argumentet knappast värt att slösa textutrymme på. Världens genetiker är inte beredda att hålla med, om man säger så.

Det räcker ju med att gå tillbaks till Expressens siffror. Under två års tid dömdes alltså 43 ”muslimer” i 32 domar för gruppvåldtäkt, det var utgångspunkten. 

Nå, om dessa förbrytare skulle varit särskilt genetiskt disponerade för just gruppvåldtäkt för att de var ”muslimer” så vore Sverige just det helvete som den sverigedemokratiska nätmobben hävdar. Vi har väl åtminstone en halv miljon ”muslimer” i sverigedemokratisk mening här i landet. 

Om den genetiska förklaringsmodellen stämde med verkligheten skulle vi haft inte 43, utan snarare 43 000 dömda invandrarmän i statistiken. 

43 blir en så liten andel av den misstänkta populationen att siffran snarare bevisar motsatsen till högerextremisternas hypotes.

Den expert Expressen mobiliserade, professorn och analytikern vid Rättsmedicinalverket Niklas Långström, förklarade att överrepresentationen inte berodde på invandrarbakgrunden i sig utan som i all annan brottslighet hade att göra med en miljö av fattigdom och kriminell omgivning, arbetslöshet till följd av misslyckade studier och det -gamla vanliga som alltid har gällt vanliga svenska kriminella.

Ingen seriös forskare skulle heller hävda något annat. Fattiga människor stjäl fler bilar än rika människor, ungefär så enkelt.

Det är en försvinnande liten del av landets invandrarmän som begår det sällsynta brottet gruppvåldtäkt och de som gör det är inga ljushuvuden. Hur svårt kan det vara att förstå det?


FÖR ÖVRIGT ANSER JAG ATT...

  • … Stefan Löfven ser ut som en sosse, låter som en ­sosse och går som en sosse och verkar vara en hygglig man. Kan för mitt liv bara inte förstå vad som gör att han avhåller sig från att föra social­demokratisk politik. För många pressekreterare? 
  • … det var en märklig upplevelse att se den kristna högerns Lars Adaktusson stå i SVT:s debatt­program och förklara att tre minuters böne­utrop i Växjö en gång i veckan var ett hot mot ­religionsfriheten, och kyrkklockor en helt annan sak. Och den mannen var en gång samhällsreporter på SVT. Rysansvärt.
  • … trots att SD-politiker statistiskt är mer överrepresenterade i brottslighet än invandrare, är det osannolikt att de själva skulle förklara det med arvsanlag. Det måste väl ändå finnas andra förklaringar?

Av: 

Jan Guillou

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Extremhögern

Sexualbrott

Våldtäkt