Så erövras världen med mumbo-jumbo

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Hans Blix sa i en intervju att de som ville gå i krig mot Irak hade bestämt sig utan hänsyn till fakta. Och så fortsatte han: "Du är övertygad om djävulens existens, du ser en svart katt passera, och du drar genast slutsatsen att djävulen finns." - "" det gäller (för politikerna) att bevara sin distans, även till den egna säkerhetstjänsten."

Kritisk distans skulle många må bra av, inte bara politiker.

Att universum skapades av Gud på sex dagar, "kreationism", tror många på. Allt skulle i så fall ha skapats för cirka 4 000 år sedan, fast det fanns civilisationer i Egypten, Kina, Indien, och så vidare, långt tidigare.

När Tony Blair fick en fråga om statliga, "trosbaserade" skolor med kreationismens nonsens på programmet, svarade han att "ett mer pluralistiskt system ger bättre resultat för våra barn". Som om det var fråga om vetenskapliga teorier som kan jämföras.

Den man som liksom hans parti förhoppningsvis skulle stå för progressiva tankar gav alltså efter för väljare som tror på "mumbo-jumbo", hokus pokus, rappakalja. Vad säger hans vän Göran Persson, också enligt uppgift tämligen kristen?

Halva USA:s befolkning tror på bibelns skapelseberättelse, åtminstone om man utsträcker tiden till "10 000 år eller så"; en majoritet tror på Noaks ark och att Moses delade Röda havet. 49 procent anser att människor kunde bli besatta av djävulen..

Jag vet inte hur många svenskar som menar att Gamla testamentet borde förekomma på biologilektionerna men det tycks vara en majoritet i USA och England.

President Reagan och hans fru trodde på astrologi och lär ha konsulterat stjärnorna före viktiga beslut. Vi vet vad Bush konsulterar för krafter, Gud, nyfrälsning och kapitalistvänner i Texas.

Inte nog med det. En undersökning visade att aktieägare verksamma vid Wall Street regelbundet använde horoskop vid sina beslut om att köpa eller sälja.

Vill vi bedragas?

48 procent i USA trodde på flygande tefat under 90-talet; 2 procent påstod att de hade kidnappats av utomjordingar, det vill säga 3,7 miljoner.

Jag har sådana uppgifter bland annat från en ny bok, "How Mumbo-Jumbo Conquered the World", av Francis Wheen, med underrubrik om "moderna illusioner".

Det finns också andra studier av dessa fenomen; jag läste häromdagen om hur "skräp-vetenskap" vinner utrymme vid universiteten.

Storföretag inbjuder ibland experter på ledarskap och Wheen talar om hur "marknaden för plattityder" ökat dramatiskt.

De föreläser med spelad lärdom för enorma arvoden om till exempel: "Hun-ledaren Attilas hemligheter om ledarskap", "Konfucius i styrelserummet", "Om Aristoteles styrde General Motors", "Män kommer från Mars, kvinnor från Venus" och "Gud vill att du ska bli rik".

Plattityderna är sådana som "Du måste ha styrka för att komma över personliga misslyckanden" och "När följderna av dina handlingar är för svåra, sök en annan lösning". De platsar på floskeltoppen.

Jag skulle lätt kunna hitta på sådant i mängd, fast jag skulle inte få lika bra betalt som dessa guruer.

"Sakral geometri" kallas en aktuell nonsens-vetenskap, som går tillbaka på förkristen kosmologi. Fantaster ägnar sig åt att dra upp linjer på kartor för att samordna egyptiska pyramiders läge med kyrkan i Trondheim. Gudomliga linjer går enligt denna heliga geometri som ett mönster enligt gyllene snittet från Färöarna via Gotska Sandön och Gud vet vart.

Budskap om änglar och andra rymdvarelser tolkas och böcker av det här slaget säljs i miljonupplagor.

Mumbo-jumbo finns i politiken, till höger och vänster. Om vägen till katastrof mellan världskrigen skrev en bemärkt historiker att vad som mest saknades var "klarhet, konkretion och avmystifiering".

Så här skrev den skeptiske upplysningsfilosofen David Hume 1757:

"Allt mänskligt liv, särskilt innan vi fick ordning och goda regeringar, var underkastat obegripliga olyckor. Det var naturligt att vidskepelse skulle förekomma överallt under barbariska tidsåldrar och leda människor till de allvarligaste undersökningar om osynliga makter som bestämde över deras lycka eller elände."

Det tycks inte vara mycket bättre idag.

Gunnar Fredriksson

Publicerad: