Var är det egentligen som pågår?

1 av 2 | Foto: TT
Öresundsbron.
KOLUMNISTER

De politiska turerna kring Öresundsbron och id-kontroller har blivit löjeväckande.

Vad är det egentligen som pågår bakom kulisserna i Rosenbad och inom oppositionen?

Så sent som i går sågade Lagrådet, som har i uppdrag att granska nya paragrafer innan de presenteras för riksdagen, regeringens snabbt ihoprafsade och illa genomtänkta förslag om att kunna stänga motorvägar och broar som förenar Sverige med omvärlden.

Dessa jurister, som inte tar till starka ord i onödan, ansåg det vara "synnerligen allvarligt" att en ny lag som får så stora konsekvenser för så många forcerats fram så snabbt. Och remisstiden på två dygn sågades som varande närmast exempellöst oseriös.

Några timmar senare framträdde inrikesminister Anders Ygeman självsäkert i Aktuellt och sa att regeringen gör en annan bedömning av allvaret i flyktingsituationen än Lagrådet och därför tänkte gå vidare med förslaget.
Och så dagens kovändning. Av någon anledning skickas miljöpartisten Annika Hirvonen Falk, vice ordförande i justitieutskottet, fram för att berätta att regeringen har ändrat sig.

Och Ygemans självsäkerhet var plötsligt som bortblåst. Nu säger han att det är "viktigt att analysera Lagrådets kritik".

Den häpnadsväckande arrogansen för den juridiska kontrollfunktionen har ersatts av en lika häpnadsväckande förvirring.

Oppositionen imponerar dessvärre inte heller. Tidigare under dagen meddelade Liberalerna och Moderaterna att de inte kommer att stödja förslaget om Öresundsbron.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra hänvisade till juristernas invändningar. Men i nästa andetag sa hon att moderaterna stödjer regeringens förslag om id-kontroller.

Ett förslag som ju även det utsattes för anmärkningsvärt hård kritik av Lagrådet.

En sådan lagstiftning skulle vara av närmast undantagstillståndsliknande karaktär och få stora konsekvenser för många, såväl asylsökande som boende i olika delar av landet.
Till det kommer ekonomiska aspekter. Många transportörer har i dag inga biljettsystem som kopplar ihop identitet med biljett. Kostnaderna för att inrätta sådana blir höga.

Bussbolagen rasar och SJ har meddelat näringsdepartementet att tågen till och från Danmark kan bli så olönsamma att trafiken stoppas.

Det går också att på goda grunder fråga sig om konduktörer och chaufförer ska ta över polisiära arbetsuppgifter.

Att en ny lag skulle kunna leda till allt detta kaos tycks dock inte bekymra den parlamentariska majoriteten ett dugg.

Svensk politik imponerar inte för närvarande.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM