Mejla

Oisín Cantwell

Mamman får stanna - barnen skickas hem

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Kvinnan får stanna, barnen skickas till Afghanistan.

Att de skiljs från sin mamma för att uppfostras av mannen som misshandlat och hotat mörda henne tar inte domstolen hänsyn till.

En kvinna, hennes son och dotter överklagade Migrationsverkets beslut att inte bevilja dem uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolen kom fram till att mamman skulle ges, som lagen uttrycker det, alternativ skyddsstatusförklaring. Det innebär att hon får stanna. Hur länge återstår att se. Det får den myndighet som ville slänga ut henne avgöra.

För barnen gick det sämre. De ska till Afghanistan.

Det går att ha synpunkter på denna dom. Domstolen ifrågasätter inte kvinnans uppgifter om att hon har våldtagits av en svåger i hemlandet och att hon riskerar att utsättas för nya övergrepp om hon återvänder.

Inte heller tvivlar rådmannen och nämndemännen på mammans ord då hon säger att maken vid upprepade tillfällen misshandlat och hotat döda henne, då han anser att hon dragit vanära över honom.

”Förföljelse av kön”

Men brotten som kvinnan har utsatts för och kan komma att utsättas för igen är enligt domstolen inte att betrakta som "förföljelse av kön".

För att förstå det juridiska i den ordalydelsen måste vi gå till utlänningslagens definition av vad en flykting är.

Den som känner "välgrundad fruktan" för förföljelse på grund av till exempel kön uppfyller kravet.

Har verkligen inte systematiskt våld mot en kvinna utfört av en man och dennes manlige släkting med kön att göra? Är inte våldtäkt och misshandel rent av ett väldigt tydligt exempel på då en kvinna utsätts för förföljelse på grund av kön i lagens bemärkelse?

Tydligen inte. "Sammanfattningsvis bedömer domstolen att hon inte gjort sannolikt att hon vid ett återvändande till hemlandet riskerar förföljelse på grund av kön, religiös uppfattning eller någon annan förföljelsegrund".

Viftas bort

Jag kan inte helt frigöra mig från misstanken att domstolens slutsats har att göra med att det ska bli lättare att göra sig av med barnen. Att endast ge mamman alternativ skyddsstatusförklaring underlättar nämligen den saken.

Resonemanget om barnen är inte heller munter läsning. Kuratorns intyg om att de får ångest när Afghanistan förs på tal kan bero på att modern är så tydlig med att hon vägrar att återvända.

Även kvinnans påpekande att en svåger anser att dottern är trolovad med hans son viftas bort. Det är en fråga som flickans föräldrar får hantera.

Med en moder kvar i Sverige och en fader präglad av hederskultur får oddset på att den saken kommer att ordna sig till det bästa betraktas som högt.

Det hade för övrigt varit intressant att få veta hur domstolen kommit fram till att dottern inte riskerar samma könsrelaterade kränkningar som modern bedöms ha skäl att frukta.

Många män inblandade

Följande kanske är betydelselöst i sammanhanget, men bör påpekas: Det har varit många män inblandade hanteringen av ärendet. Migrationsverkets processförare är man. Juristdomaren är man. De tre nämndemännen är män.

Konsekvensen blir att en familj splittras. Mamman kan bli mördad om hon besöker barnen. Hon kan inte återvända. Och sonen och dottern kommer troligen inte tillåtas komma till Sverige. 

Modern och barnens ombud är av lätt insedda skäl inte imponerad av domen och ska överklaga. 

Rosenbad, som nyligen träffade ett återvändandeavtal med Afghanistan, jublar säkert över domar av detta slag.

Själv hoppas jag att Migrationsöverdomstolen väljer att pröva fallet. Viktiga principiella frågor finns att besvaras:

Hur förhåller sig denna dom till Europakonventionens artikel om rätten till familjeliv?

Gäller verkligen inte principen om att en familj ska hållas ihop när en förälder beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande? Migrationsverket anser i sitt senaste rättsliga ställningstagande att det är "rimligt" att den gör det.

Och hur många sexuella övergrepp och annat våld ska en kvinna utsättas för innan det ses som förföljelse på grund av kön?

Det nya asyl-Sverige – de kommer hit nu

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Oisín Cantwell