Oisín Cantwell

Skandal att regeringen tar makten över Preems utbyggnad

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

I morgon inleds en process i Svea hovrätt som är ovärdig en rättstat.

Regeringen har tagit ifrån domstolen rätten att besluta om Preem ska få bygga ut sitt stora raffinaderi i Lysekil.

Jag vet att jag låter som en trött stofil när jag påpekar det, men maktdelningen mellan politik och domstolar är nödvändig och grundläggande i en demokrati.

Länder där politiker inte nöjer sig med att stifta lagar utan dessutom lägger sig i den dömande verksamheten blir förr eller senare maktfullkomliga och korrupta.

För Miljö- och klimatminister Isabella Lövin tycks det dock inte vara så noga att respektera rättstatens suveränitet. I augusti i fjol kallade hon nämligen till presskonferens och meddelade att regeringen tar över prövningen av Preems nya raffinaderi.

 

Det är i givetvis i sin ordning att sucka över att Mark- och miljödomstolen i november 2018 gav drivmedelsjätten grönt ljus.

Utbyggnaden av raffinaderiet innebär en fördubbling av utsläppt koldioxid per år till 3,4 miljoner ton, alltmedan juristerna nördade ner sig i fladdermössens framtid och ålade Preem att anlägga nya lövskogar där djuren kan söka föda.

Det är i allra högsta grad rimligt att ha invändningar mot att det ska byggas en ny, skitig jättefabrik i ett land som hedrar Parisavtalet, stoltserar med ny klimatlag och gör anspråk på att vara ett globalt grönt föredöme.

Regeringen har dessutom ett lagligt utrymme att pröva tillstånd i ärenden som är känsliga för miljön.

Men en närmare titt i miljöbalken ger vid handen att en regering "omedelbart" ska lämna besked om den tar över prövningen.

Vad betyder då "omedelbart" i detta fall?

Rätt svar: När ett mål drar igång. Tanken är med andra ord inte att den politiska makten ska klampa in och överpröva ett redan existerande domstolsbeslut.

Det ska till ansenliga mängder advokatyr, onyttigt gott självförtroende eller politisk arrogans utöver det vanliga för att ens för ett ögonblick hävda att "omedelbart" ska kunna tolkas som "nio månader senare".

 

Förhandlingen vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt kommer att bli en skenprocess. Domstolens arbete har nämligen reducerats till att avge ett yttrande till regeringen.

Lövin har i medier redan klagat över att Preem fått tillstånd att bygga ut, hon kommer naturligtvis att stoppa planen.

Om nu inte domstolen får för sig att pröva lagligheten i regeringens beslut. Det kan och borde den göra.

Jag kommer inte att ligga sömnlös om Sveriges smutsigaste fabrik inte blir av. Vi skriver år 2020 och det finns inte utrymme för nya fossila jätteutsläpp. I varje fall inte så länge Sverige vill upprätthålla sina internationella klimatåtaganden.

Men hur ser framtiden ut? Ska den dömande makten vänja sig vid att politiker i efterhand griper in och överprövar beslut? Vilka domar skulle en sverigedemokratisk justitieminister tänkas vara missnöjd med?

När regeringar i Polen och Ungern kör över domstolar protesterar Sverige på goda grunder högljutt.

Att Rosenbad beter sig på ett sätt som för tankarna till de länderna är inte hedrande.

Publisert:

LÄS VIDARE