Peter Kadhammar

Svenska järnvägen är en läxa till liberala fanatiker

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Sverige har Europas mest avreglerade, privatiserade och konkurrensutsatta järnväg. Vi ligger före Tyskland, Storbritannien och ­Nederländerna. I vissa avseenden driver Sverige den ­europeiska utvecklingen mot ännu mer ”liberalisering”, vilket är den samlande ­beteckningen för förändringarna.

Enligt borgerlig mytologi borde det innebära att vi också har Europas bästa järnväg. Ju fler privata initiativ, ju fler aktörer som drivs av vinstintresse, desto­ bättre blir det för medborgarna eller snarare kunderna.

Men vi har inte Europas bästa järnväg vilket knappast överraskar de resenärer som huttrande väntar på försenade och inställda tåg.

Europas bästa järnväg har Schweiz om man ser till RPI, ett system som mäter servicekvalitet (punktlighet, ­priser etcetera), säkerhet och hur mycket allmänhet och ­företag nyttjar järnvägen.

Men Schweiz är kanske nästan lika mycket liberaliserat som Sverige?

Inte på långa vägar. Schweiz har till stora delar behållit ett system dominerat av det allmänna.

Det hyperliberaliserade Sverige är ett av de länder som satsar mest på järn­vägen.

Tyvärr visar det sig vid en internationell jämförelse att servicekvaliteten i Sverige är lägre än i de f­lesta andra länder­. Ja. Lägre än i de flesta ­andra länder.

Sambandet mellan satsade skattepengar och kvalitet är inte självklart. Om man bortser från Schweiz är de mest liberaliserade länderna också de där järnvägen kostar mest per invånare.

Finland har samma kvalitet på järnvägen som Sverige.

Finland är ett av de m i n s t liberaliserade länderna.

Och kostnaden per invånare är mindre än hälften av kostnaden i Sverige.

Samma gäller Frankrike. Där har marknaden ännu ­inte tagit över järnvägens organisation. Kostnaden per invånare är betydligt lägre än Sveriges men kvalitén är lika hög.

Dessa fakta är grundskott mot det borgerliga evangeliet att privatisering och marknadsutsättning alltid leder till bättre service för kunderna.

Ni undrar varifrån jag fått mina uppgifter?

Jag har hämtat dem från den statliga utredningen om järnvägens organisation som presenterades för en dryg månad sedan. Utredningen finns att hämta på regeringens hemsida, SOU 2013:83.

Den borde vara obligatorisk läsning för liberala fanatiker.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN