Så mycket snack - så lite verkstad

Det är obegripligt att lägga ner så mycket jobb på något som alla vetat aldrig ska förverkligas.

Förbudet mot vinster i välfärden har aldrig haft en chans.

Frågan har toppridit svensk politik i åratal. Vinster i välfärden har orsakat rikdagens partier en massa jobb. Det har sysselsatt en gigantisk statlig utredning som blev klar i slutet av 2016 och ännu en som ska bli klar senare i år.

Till det ska läggas tusentals debattartiklar, mycket känslor och ett engagemang som inte står i paritet med det ljumma intresse många lägger ner på att välja äldreomsorg eller skola - om chansen över huvudtaget finns.

Men regeringen har, trots att vinstförbudet inte kommer att genomföras, också lagt ner ett enormt arbete som nu äntligen kulminerat. Inom kort skickar regeringen en remiss till lagrådet som ska avgöra om förslaget står i samklang med Sveriges allmänna rättsprinciper.

Innan riksdagen skiljs för sommaren kommer den rösta om förslaget att begränsa avkastningen i privatägda omsorgs-, skol- och LSS-företag till sju procent plus statslåneräntan (för närvarande 0,63 procent) av företagets operativa kapital.

Om inget mycket oförutsätt inträffar kommer det då att röstas ner av Alliansen och Sverigedemokraterna. Väldigt mycket väsen för lite ull alltså?

1 av 4

Inte om man ser det med Vänsterpartiets ögon. De får chans att återanvända en gammal valvinnare och det behöver ju aldrig vara fel.

För Alliansen behöver det inte heller vara helt fel. De kan utmåla särskilt S och V som den fria företagsamhetens fiender och det kan möjligen få en och annan borgerlig väljare på benen.

Men i själva verkligheten ser det ut att bli väldigt mycket snack för väldigt lite verkstad. Ingenting förändras.

Kommer väljarna trots det att lyssna när det blir en valfråga i repris? Tror inte det.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) (grön fluga) som presenterade förslaget tillsammans med V-ledaren Jonas Sjöstedt (röd slips) åberopade en gammal opinionsundersökning som säger att sju av tio på olika sätt är emot vinster i skattefinansierade välfärdsföretag.

Problemen med det argumentet är två. Det första är att det inte finns någon undersökning om vad väljarna tycket om vinster i helt vanliga företag, alltså de som drivs kundernas pengar och inte av skattebetalarnas. Möjligen är avogheten mot vinsterna lika stor där. Det vet man inte för ingen har fråga.

Det andra är frågan om vinster i välfärden har tragglat på för länge. Väljarna lyssnar har slagit dövörat till. De vill bara veta hur det blir.

Med allt detta sagt är det inte så att frågan om aktieutdelningar betalda av skattepengar inte är ett problem. Självfallet är det det. Skattepengar ska användas till det allmännas bästa, inte till företagens.

De borgerliga partierna har föreslagit skärpta kvalitetskrav i stället. Men kvalitet är inte alltid det lättaste att mäta i äldreomsorgen. Kanske inte ens i skolan.

Ett alternativ skulle kunna vara så kallad benchmarking, poppis i vissa kretsar. Där sätter man upp ett antal parametrar som är viktiga i sammanhanget och gör en lång lista som visar hur de olika vårdgivarna och skolorna förhåller sig till varandra. Och sedan väger klienterna in det i sitt val. Det har dock ingen föreslagit än, vad jag kunnat se.

Ett problem, vid sidan av att det kommer att röstas ner, med regeringens och Vänsterpartiets förslag är det inte omfattar så kallade idéburna aktörer, tänk exempelvis antroposoferna, eller sjukvård. Tanken är dock att de så småningom också ska omfattas av förslaget på något sätt.

Förslagen punkt för punkt

• Vinsten begränsas till en avkastning på sju procent plus statslåneräntan (för närvarande 0,63 procent) av företagets operativa kapital. Den som bryter mot förbudet ska betala böter eller bli av med tillståndet att bedriva skola eller omsorgsverksamhet.

• En lägsta vinst på 45 500 kronor (justeras upp i takt med inflationen) tillåts hur litet företaget än är.
• Tillsyn ska utövas av Inspektionen av vård och omsorg (IVO) och Skolinspektionen.

• Företagen ska ha tillstånd att kunna ta emot skattepengar.

• Sjukvårdsföretag och idéburna företag omfattas inte av vinstbegränsningen.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Foto: Magnus Sandberg
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterledaren Jonas Sjöstedt.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM