Finanskrisens nästa offer – miljön

KOLUMNISTER

EU-länderna oeniga om satsningar på miljön

BRYSSEL. Miljön kan bli nästa stora förlorare på den världsomspännande finanskrisen.

Många EU-länder tvekar nu om de vill genomföra det ambitiösa klimatpaket unionen varit överens om länge.

Det får konsekvenser –för hela världen.

I slutet av nästa år samlas världens ledare i Köpenhamn för att klubba ett globalt miljöprogram för att minska växthuseffekten. Mötet har beskrivits som något av en ödesstund. Då, eller aldrig, ska världen hejda de galopperande koldioxidutsläppen och växthuseffekten.

Ingen enighet

EU har tagit på sig ledartröjan för mötet. Redan för 1,5 år sedan klubbade statsministrarna i de 27 medlemsländerna ett ambitiöst klimatpaket. Utsläppen ska minska med minst 20 procent till 2020. Samma år skulle en femtedel av all energi komma från förnybara källor. Alltså inte från exempelvis olja och kol.

Men på EU:s toppmöte här i Bryssel har det visat sig att det inte längre finns någon enighet. Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och finansminister Anders Borg (m) åkte hit för att diskutera åtgärder mot finanskrisen. Men hamnade mitt i en diskussion om vad som är viktigast – ekonomin eller miljön.

”Kan inte vänta”

Åtta av EU:s fattigare medlemmar, bland annat Polen, Rumänien, Bulgarien och de tre baltiska länderna, gjorde klart att de tycker att unionen måste tänka om. Det går, enligt dem, inte att sänka koldioxidutsläppen kraftigt samtidigt som man bekämpar en mycket allvarlig finanskris.

Den svenska ståndpunkten är klar:

– Klimatet kan inte vänta, säger Fredrik Reinfeldt.

Beslut kommer inte att fattas vid det möte som avslutas i dag. Utan nästa gång som EU:s regeringschefer träffas, i mitten av december. Veckorna dit kommer att kantas av många tuffa diskussioner mellan dem som vill sänka ambitionerna och dem som inte vill göra det. Utgången är på intet sätt given.

EU har en ledarroll

Det kan kanske verka konstigt att åtta länder i Europa har en avgörande påverkan på ett globalt miljöavtal som nästan alla är överens om är centralt för många människors framtida välfärd och överlevnad.

Men det beror just på att EU tagit på sig en ledarroll i diskussionerna om det världsomspännande klimatavtal som ska efterträda det så kallade Kyotoprotokollet.

Om EU inte är överens försvagas den positionen rejält. Risken för att klimatavtalet blir tamare och tandlösare ökar dramatiskt.

Får skulden

För Fredrik Reinfeldt personligen handlar det dessutom om hans roll som världspolitiker – lyckad eller misslyckad? När världen samlas i Köpenhamn nästa år är Reinfeldt ordförande i EU. Han kommer att spela en nyckelroll i förhandlingarna.

Blir det ett skarpt avtal faller en stor del av guldglansen på hans axlar. Blir det urvattnat står han där med en del av skulden för misslyckandet.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM