Sjöstedt går på tvärs med väljarna

1 av 3
KOLUMNISTER

ÖREBRO. Med bästa vilja i världen kan man inte kalla Jonas Sjöstedt för insmickrande.

Svenska folket ogillar rader av Vänsterpartiets profilfrågor.

Vänsterns 41:a kongress håller på till på söndag och den viktigaste frågan på dagordningen är ett ekonomiskt och ekologiskt program som partiet försäkrar är något helt nytt i svensk politik.

Men det var inte det som var det mest anmärkningsvärda i Jonas Sjöstedts inledningstal. Utan hur lite Vänsterpartiet flirtar med majoriteten av väljarna.

Medan framför allt Alliansen och Socialdemokraterna ängsligt håller sig i mitten för att inte stöta sig med alltför många väljare gör Vänsterpartiet tvärtom. De närmast späker sig.

Jonas Sjöstedt gick exempelvis till våldsam attack mot den förändrade flyktingpolitiken.

- Det Europa som överger asylrätten, som sätter flyktingbarn i fångläger och som betalar Erdogans Turkiet för att vara gränsvakt, det är inte vårt Europa.

Återigen tvärs emot

Nej, det är inte Vänsterpartiets Europa. Men svenska folket tycker att åtstramningen var bra. Nästan sju av tio väljare tycker att det är mycket eller ganska bra att Sverige, i linje med resten av EU, mycket kraftigt försvårat för asylsökande att ta sig hit.

Sjöstedt hoppade också på värdlandsavtalet med Nato. Det går i korthet ut på att försvarsalliansen ska kunna placera trupper i Sverige i händelse av kris eller krig hos oss eller i våra grannländer. Riksdagen röstar om det om ett par veckor.

Det finns inga undersökningar, i alla fall har jag inte hittat någon, om vad svenskarna tycker om avtalet. Enligt den färskaste undersökningen om svenskt Natomedlemskap är det dock dubbelt så många som är för än som är emot. Hälften har ingen åsikt alls. Återigen går Sjöstedt på tvärs med väljarna.

En tredje fråga Jonas Sjöstedt tog upp gäller Vattenfalls tyska brunkol. Gruvorna och kraftverken ska nu säljas till ett tjeckiskt bolag som tänker driva dem vidare. Det är Vänsterpartiet emot eftersom de vill att kolet ska vara kvar i marken.

En verklig valvinnare i rsenalen

Inte heller här finns någon undersökning av svenska folkets inställning. Men jag har svårt att tro att en majoritet tycker att Vattenfall ska göra en ännu sämre affär än de redan gjort på sin tyska kol. De får dåligt betalt för anläggningarna men jämfört med vad det skulle kosta att avveckla verksamheten är det rena högvinsten.

Det brukar sällan löna sig att på tvärs med väljarna och det gjorde det inte heller i senaste valet. Då valde bara 5,7 procent att satsa sin röst på Vänsterpartiet.

Sedan dess har dock stödet ökat i väljarbarometrarna och i senaste Aftonbladet/Inizio, i april, sade 8,1 procent att de skulle välja V om det vore val i dag. Det är en uppgång med drygt 40 procent sedan valdagen och beror sannolikt på missnöje bland socialdemokrater på vänsterkanten, inte på Vänsterpartiet självt.

Men Jonas Sjöstedt har en verklig valvinnare i arsenalen där han har stöd av en stor andel av väljarna. Det är kravet på stopp för vinster i välfärden.

Utredning kommer

Sjöstedt har legat lite lågt i den frågan men i höst ska han blåsa liv i den igen. Då kommer utredningarna som tagit reda på hur det ska gå till att införa vinststopp.

Blir resultatet inte som Vänsterpartiet vill hotar Sjöstedt med att hoppa av budgetsamarbetet med regeringen.

– Då finns inget samarbete, säger han.

Den som lever får se.

ARTIKELN HANDLAR OM