Mejla

Sofia Olsson Olsén

Jag är stolt över mina publicister

Foto: Foto: Stefan Mattsson

Jag är chefredaktör, vd och ansvarig utgivare för Aftonbladet. Jag leder därmed Nordens största mediehus. Det är stort, det är viktigt. Men jag är inte ensam.

Vi har ett delegerat medarbetarskap på Aftonbladet. I en verksamhet som ständigt pågår funkar det inte med en ensam chef som pekar med hela handen.

Aftonbladet och kvällstidningsvärlden har historiskt knappast varit en medarbetardelegerad arbetsplats.

Men vi är det nu.

Vår dygnet runt-verksamhet kräver att mina medarbetare kan och får fatta egna beslut.

Ett delegerat medarbetarskap bygger på kunskap om vart vi är på väg.

Vi ska vara en organisation där alla och envar i varje enskild sekund vet vilka mål vi ska jobba för att nå, där alla har mandat och information för att fatta egna beslut.

En redaktionell verksamhet – dygnet runt, sju dagar i veckan – kräver att alla klarar av att fatta balanserade, kloka och välgrundade publiceringsbeslut.

För alla är vi publicister. Tiden är förbi när en ensam utgivare kunde skärskåda varje enskild bokstav före publicering.

I en redaktionell verksamhet som Aftonbladets, som numera verkar på många olika plattformar med rörlig bild, tryckt papperstidning, breaking news, poddar, magasin och digitalt berättande så måste publicistikens etiska regler och omdömet finnas hos var och en av oss.

Även om det i slutändan är jag som utgivare som har det yttersta ansvaret för det som publiceras och åker i finkan eller bötfälls om det blir fel.

Mina medarbetare är min förlängda arm som utgivare för Aftonbladet.

Det innebär att jag litar på att samtliga har kunskapen att publicera i sekunden.

Hur går det då?

2015 hade vi inte en enda fällning i Pressens Opinionsnämnd, PON.

Det är unikt för Aftonbladet och är, vilket jag är säker på, det delegerade medarbetarskapets förtjänst.

Vi har satsat på utbildningar i utgivarskap för chefer i branschorganisationen Tidningsutgivarnas regi och vi har mängder av interna seminarier under ledning av vårt eget pressetiska proffs, min ställföreträdande utgivare Lena Mellin.

Det ger resultat. Vi har alltså inte en enda fällning i PON under 2015 och inte en enda hittills under 2016.

Och det är inte min förtjänst, det är ett resultat som vi alla på Aftonbladet bidragit till. Jag är stolt.

Sofia Olsson Olsén är Aftonbladets chefredaktör, vd och ansvarig utgivare.

avSofia Olsson Olsén

ARTIKELN HANDLAR OM