Strategiskt – men spretigt, Hägglund

VISBY. Göran Hägglund slåss desperat för att behålla de väljare han har - och för att locka nya.

KD-ledarens tal i Almedalen var strategiskt.

Men var det lyckat?

Kristdemokraterna ligger riktigt illa till i opinionen. Senast partiet låg över den avgörande 4-procentsspärren i Statistiska centralbyråns stora väljarbarometer var i november 2010, bara några månader efter förra valet.

Enligt senaste Aftonbladet/United minds uppgick stödet bara till 3,8 procent av väljarna.

Det krävs alltså en rejäl uppryckning för att partiet ska klara sig kvar i riksdagen i valet nästa år. KD behöver både slå vakt om de väljare de har - och locka till sig nya.

Det är möjligt att KD-ledaren Göran Hägglund inledde jobbet igår när han som förste man talade under årets politikervecka i Almedalen i Visby.

Det var i alla händelser ett strategiskt tal där Hägglund riktade sig till sina mest stabila väljargrupper. Och samtidigt vände sig till nya.

Kristdemokraterna har den klart äldsta väljarkåren av riksdagspartierna. Medelåldern är enligt valforskarna Henrik Oscarsson och Sören Holmberg 51,7 år. Vad får de av Hägglund om han får bestämma? Jo, ett nytt pensionärsavdrag.

Om ekonomin tillåter det vill Kristdemokraterna att skatten sänks för pensionärerna redan nästa år. Det blir i så fall den femte skattesänkningen för dem under alliansens regeringsinnehav.

Bland de unga KD-väljarna finns en tydlig övervikt av kvinnor. Hur tänker Göran Hägglund förgylla deras tillvaro?

Jo, han vill satsa sammanlagt 1,4 miljarder kronor på mindre barngrupper i förskolan, framför allt i de yngsta åldrarna. I dag är det i genomsnitt 17 barn per grupp.

En del av pengarna ska föräldrarna själva hosta upp med genom att maxtaxan höjs med 100 kronor i månaden för det äldsta barn, 67 för det andra och 33 för ett eventuellt tredje.

Samma kvinnliga väljargrupp kan vara starkt emot kvotering. Det tycks i alla fall Göran Hägglund tro. Vid ett flertal tillfällen igår tog han starkt avstånd från det, både i föräldraförsäkringen och bolagsstyrelser.

Kristdemokraternas väljare är också mer utbildade än genomsnittet. 35 procent har universitetsexamen.

Sannolikt var det till dem han riktade sig med kravet på en kanon i skolan. Alltså en lista på böcker som eleverna ska läsa, filmer de ska se och musik de ska lyssna till för att ta del av kulturarvet och få gemensamma referenser.

En fjärde egenhet bland KD:s väljare är att de går i kyrkan betydligt oftare än andra. Men dem hoppade Hägglund igår. Möjligen vet han att de inte ser andra politiska alternativ.

I stället vände han sig alltså till nya grupper, exempelvis den växande skara som är skeptiska till EU. För tre år sedan var knappt 20 procent emot det svenska EU-medlemskapet, i dag är det 27.

Enligt Hägglund har centraliseringen av EU nu gått för långt. De lägger sig i för mycket, som snuset och statsstödet till de små flygplatserna. Och Sverige ska absolut inte gå över till euro.

Med krav på ett femte jobbskatteavdrag fikade Hägglund efter M-väljare. Och med löftet om en rejäl utredning om fördelar och nackdelar av ett medlemskap i Nato vände han sig mot Folkpartiets sympatisörer.

Ett spretigt budskap, kan tyckas. Men också ett bevis för att Göran Hägglund inte ger sig utan blod, svett och tårar. Om drygt ett år vet vi om han lyckats.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM