Mejla

Oisín Cantwell

Hells Angels-rättegång görs om efter jäv

Hells Angels under en manifestation i Landskrona 2010.
Hells Angels under en manifestation i Landskrona 2010.

KOLUMNISTER

Så var det dags för ännu en nämndeman att utmärka sig.

En rättegång mot flera män tillhörande Hells Angels måste tas om sedan en av amatördomarna efter huvudförhandlingen tagit kontakt med ett vittne för att ställa kompletterande frågor.

Rättegången mot de fem männen, varav fyra tillhör en undergrupp till Hells Angels, har pågått i säkerhetssalen i Linköpings tingsrätt under ett antal dagar.

De är åtalade för ett brutalt överfall:

En man som har tillhört det rivaliserande gänget Outlaws attackerades på öppen gata en vanlig onsdag i Norrköping med slag och sparkar mot huvud och kropp och använt svärd, yxa, hammare och ett stolsben.

Åklagaren rubricerade misshandeln som grov eftersom gärningsmännen ska ha visat en "särskild hänsynslöshet och råhet".

Dom skulle ha fallit i morgon, men i går beslöt rådman Anders Heiborn att målet måste tas om med ny juristdomare och nya nämndemän.

En av nämndemännen har nämligen efter sista rättegångsdagen tagit kontakt med ett viktigt vittne för att "utröna oklarheter från förhöret" i rättegången.

Det är ett flagrant brott mot gällande regler. Endast det som avhandlas i rättegångssalen får bilda underlag för dom. Genom att ta kontakt med vittnet har amatördomaren dessutom skaffat sig kunskaper om förhållanden i målet som ingen annan har.

Ett uppenbart jäv och rådman Heiborn kunde bara fatta ett beslut.

Listan på dumheter som nämndemän gör sig skyldiga till börjar bli besvärande lång. Det kanske mest kända exemplet är då det stora målet rörande nätverket i Södertälje, en av de största rättegångarna någonsin i Sverige fick tas om efter jäv.

Även privatspanande aktiviteter som det som nu har skett i Linköping har inträffat tidigare, liksom välmenande men allt annat än objektiva förslag från nämndemän till åklagare om hur processen ska föras för att uppnå fällande dom.

Alla dessa fiaskon drar ett löjes skimmer över domstolarnas verksamhet och urholkar rimligen tilltron till dem.

Att upp till 25 procent av nämndemännen i vissa kommuner är Sverigedemokrater ökar knappast förtroendet för tingsrätterna bland en stor del av befolkningen. Södertälje, som tidigare hade två nazistiska domare, ska vi bara inte tala om.

Riksdagen hade härom året en möjlighet att nappa på den så kallade nämndemannautredningens förslag om att bredda representationen av amatördomare genom att bredda rekryteringen till även icke-politiska kretsar.

Vem vet, kanske det finns begåvningar även utanför de 3,9 procent av befolkningen som är verksamma i politiska partier.

Men politikerna, som möjligen inte var sugna på att förlora den reträttpost som nuvarande system erbjuder, gjorde tummen ner till flera av de radikala förslagen.

Det blir bara mer och mer uppenbart att det var ett dåligt beslut. Hur många pinsamheter tål egentligen rättsväsendet?

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Hells Angels

Lag & rätt

Oisín Cantwell