Mejla

Lena Mellin

Han är latast av de svenska EU-ledamöterna

Lista: Piggaste och slöaste ledamoten i EU-parlamentet

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Han är Sveriges lataste parlamentariker. Peter Lundgren (SD) är den som gjort minst under sina år i Bryssel.

Kartläggningen av de svenska ledamöternas aktiviteter i EU-parlamentet är gjord av Europaportalen, en sajt specialiserad på EU-nyheter.

Förtidsröstningen för valet till EU-parlamentet om tolv dagar har pågått i snart en vecka. Men fortfarande är det många som är i valet och kvalet vilket parti de ska satsa på – och vilken kandidat de ska lägga sin röst på.

En liten hjälp på vägen kan nyhetssajten Europaportalens kartläggning av de svenska ledamöternas aktiviteter under den gångna mandatperioden, från 2014 fram till nu, vara.

Av dem som varit piggast, ägnat sig åt flest mätbara aktiviteter, ställer tre upp till omval. Av dem som gjort minst är det lika många.

Slöast har SD:s toppnamn Peter Lundgren varit. Han har under de fem år som han suttit i parlamentet gjort 40 mätbara aktiviteter. Vilka de är återkommer jag till lite längre fram i artikeln.

Näst minst har hans partikamrat Kristina Winberg gjort. Winberg står i dag fyra på Sverigedemokraternas valsedel och kan komma in om partiet gör ett så bra val som opinionsmätningarna pekar på.

Trea på listan är Moderaternas Gunnar Hökmark, tidigare riksdagsledamot och partisekreterare, som nu lämnar EU-parlamentet efter femton år.

Den som jobbat och gnott mest är Liberalernas Cecilia Wikström. Hon ville gärna bli återvald men petades dramatiskt av sitt parti bara ett par veckor efter de satt henne överst på valsedeln.

Anledningen var att hon åtagit sig två styrelseuppdrag i bolag, extraknäck som rapporterats till parlamentet och partiledningen utan några erinringar från deras sida.

Nu toppas L-listan i stället av Karin Karlsbro. Hon har ingen tidigare erfarenhet av parlamentet.

Näst piggast av de svenska ledamöterna i EU-parlamentet är Bodil Valero (MP) följd av Malin Björk (V).

Det kan vara en tillfällighet. Men av de fem lataste svenska ledamöterna är fyra män. Av de fem som ägnat sig åt flest mätbar aktiviteter är fyra kvinnor. Sug på den karamellen ett tag.

När ni sugit klart kan ni begrunda följande. De som ägnar sig åt få mätbara aktiviteter understryker att arbetet i parlamentet inte bara är formellt. Minst lika viktigt för att åstadkomma något är att nätverka, snacka med folk, opinionsbilda i korridorerna, kort sagt försöka dra i tåtarna utan att det syns utåt.

Man kan inte säga att det är ett genomskinligt försvarstal. Det ligger något i resonemanget. All politik, även i EU-parlamentet utformas delvis i rum där ingen räknar inläggen eller promemoriorna.

Men det är, självfallet, inte hela sanningen. Till sist ska klubban falla i bordet i plenisalen och där är det formalia som gäller. Har ingen drivit frågan även i de formella kanalerna kommer den inte att hamna där.

De aktiviteter som Europaportalen tagit med i sin redovisning är rapportör, skuggrapportör, förslag till resolution, inlägg i kammaren, muntliga frågor till kommissionärerna och två typer av yttranden.

De har olika vikt, och tyngst är att vara rapportör. Den är föredragande i en fråga i sitt utskott, ser till att ett betänkande utarbetas och redogör för frågan i kammaren. En skuggrapportör gör samma sak – fast bara för sin partigrupp.

Kristina Winberg (SD) och Jakop Dalunde (MP) har inte varit föredragande i någon fråga. Cecilia Wikström (L) har fått uppdraget oftast av de totalt 20 svenska ledamöterna, åtta gånger.

Europaportalen är en nyhetssajt som är specialiserad på EU-nyheter. Den ägs av en förening som bland annat LO och Svenskt näringsliv står bakom.

Sveriges lataste EU-ledamöter

1. Peter Lundgren (SD) 40 aktiviteter
2. Kristina Winberg (SD) 53
3. Gunnar Hökmark (M) 52
(ställer inte upp till omval)
4. Christofer Fjellner (M) 55
(ställer inte upp till omval)
5. Jakop Dalunde (MP)* 58
*har inte suttit hela femårsperioden
 
Källa: Europaportalen

Sveriges piggaste EU-ledamöter

1. Cecilia Wikström (L) 118 aktiviteter
(ställer inte upp till omval)
2. Bodil Valero (MP) 116
3. Malin Björk (V) 106
4. Jasenco Selimovic (L)* 104
(ställer inte upp till omval)
5. Soraya Post (Fi) 89

*har inte suttit hela femårsperioden.

 
Källa: Europaportalen

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE