Mejla

Lena Mellin

Kungen vek ner sig för riksdagen

En rimlig förändring av ekonomiska och humanitära skäl

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Efter påtryckningar av riksdagen uteslöt kungen fem av sina barnbarn från kungahuset.

Prinsessan Leonore och flertalet av hennes kusiner tvingas bekosta sina festkläder själv.

Kungens beslut kom på sätt och vis överraskande och kan betraktas som både stort och litet – beroende på perspektiv.

I korthet går det ut på att fem av kungen och Silvias barnbarn, alla utom prinsessan Estelle och prins Oscar, inte får kalla sig kunglig höghet.

 

De kommer heller inte att tas i anspråk av kungen, eller hans efterträdare Victoria, för att fullgöra plikter som ankommer på statschefen.

Det innebär också att de unga inte kommer att få del av det statliga anslaget till hovstaterna, ofta kallat apanage. Det går till kungen som sedan ser till att prinsessorna och prinsarna får betalt för sina utgifter i samband med officiella plikter.

Men de kommer inte att få några offentliga uppdrag, i alla fall inte av kungen, och alltså blir det inga klädbidrag från statskassan för dem. De kan också ta anställning och starta företag.

 

En intressant fråga är självklart hur det kommer sig att kungen ändrat sig. Det yngsta barnbarnet, Madeleines prinsessan Adrienne, är bara 1,5 år gammal men begåvades ändå med tilläggstiteln ”hennes kungliga höghet” vid födseln. Den rycker nu morfar från henne liksom medlemskapet i ”det kungliga huset”.

Brådskan kan förklaras med att riksdagens konstitutionsutskott, KU, förrförra riksdagsåret meddelade att de ville att regeringen skulle utreda hur ett mindre antal personer skulle få del av anslaget till hovet.

Enligt riksmarskalk Fredrik Wersäll slipar regeringskansliet just nu på direktivet till utredningen.

 

Kungen tänkte alltså, som så många före honom, hellre förekomma än att förekommas. Han drog upp riktlinjerna själv.

Nu har han själv bestämt var gränsen går, kanske i hopp om att göra regeringens utredning onödig eller åtminstone begränsa skadeverkningarna till dem han själv anser är acceptabla. Att kungen hade sådan fallenhet för maktspel, det visste man inte. Hatten av.

I praktiken får kung Carl Gustafs beslut inga praktiska konsekvenser att tala om förrän alla barnbarn, utom Estelle och Oscar, når vuxen ålder. Tills dess fortsätter det ungefär som nu.

 

Men under presskonferensen på Slottet undslapp sig riksmarskalken det som kanske var den stora nyheten. Att man på sikt kan mjuka upp de begränsningar som styr vad prinsessan Madeleine, hennes bror Carl Philip och hans hustru Sofia får ägna sin tid åt, vilket för närvarande innebär att de inte får ta anställningar eller bedriva egen affärsverksamhet.

Att de fem utpekade barnbarnens prins- och prinsesstitlar inte kan överlåtas till maka eller barn är ingen nyhet. Så fungerade det även för kungens systrar. I den mån hans syskonbarn är eller har varit prins eller prinsessa beror det på att pappan var prins.

 

Är det här en rimlig förändring? Ja, av två skäl.

Det ena är att det skattefinansierade kungahuset inte kan vara hur stort som helst. Det vore orimligt och skulle föra tankarna till helt andra statsskick än vårt eget.

Det andra skälet är att man inte kan döma människor till overksamhet. De fem barnbarnen som inte längre är kungliga högheter måste ha något att syssla med – som de får betalt för. Motsatsen vore, med den här förändringen, helt orimlig.

 

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE