Det finns inget som talar för att Sverige byter valuta

KOLUMNISTER

BRYSSEL. De uppseendeväckande mötesanteckningarna är möjligen sanna.

Men de kommer inte att förverkligas. Sverige behöver inte byta till euro.

Danmark har ett formellt undantag från kravet i EU:s fördrag att alla medlemsländer så småningom skrotar sin gamla valuta och går över till euro.

Sverige har inget undantag borde alltså enligt de läckta anteckningarna från EU-mötet byta kronan mot euro senast om sju år.

Det kommer inte att ske. För det första är det ytterst sällan som EU tvingar ett medlemsland att göra något som det stark motsätter sig. Inte ens när de som i två aktuella fall Polen och Ungern anses bryta mot EU-fördragets grundläggande principer. Där handlar det bland annat om oberoende rättsliga processer och pressfrihet.

För det andra röstade svenska folket nej till att ersätta kronan med euro i folkomröstningen 2003. Och folkomröstningar är något man tar på stort allvar i Bryssel eftersom man här förstår att brott mot dem kan göra livet surt för den sittande regeringen.

För det tredje måste kronan ha varit knuten till euron under minst två år innan ett valutabyte kan ske. Den danska kronan är det och skuggar eurons värde trots att de inte har några planer på att gå över till den gemensamma valutan.

Men det är alltså inte den svenska kronan och det finns absolut ingenting som tyder på att Riksbanken eller någon annan instans skulle ändr apå den saken.

Kronan har haft en flytande kurs sedan 1992 och det har tjänat Sverige väl. Vid kris minskar kronan i värde vilket underlättar exporten. I goda tider är det tvärtom.

Sammanfattningsvis: Tre starka skäl talar för att mötesantecknarna kanske uppfattat vad som sades på ett sammanträde i EU-sammanhang. Men beröringspunkterna med verkligheten är för närvarande få, om ens några.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!

ARTIKELN HANDLAR OM

Euron