Mejla

Lena Mellin

De gör en vana av att backa

Publicerad:
Uppdaterad:

GÖTEBORG. Regeringen gjorde det förväntade.

De backade.

Det håller på att bli en vana.

Regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen berömmer sig om att vara lyhörd.

De lyssnar på opinionen, de lyssnar på experter, de lyssnar på vetenskapen. De har, enligt egen utsago, öron som parabolantenner i storlek XL.

Därför var det konstigt, till och med väldigt konstigt, att regeringen inte hörde kritiken mot storebrorslagen förrän det nästan var för sent.

Redan på försommaren tvingades de till en förödmjukande reträtt sedan en förlust i riksdagen var hotande nära.

I går fullbordades reträtten. I det nya förslaget går regeringen i stort sett alla kritiker till mötes utom de som inte tycker att Sverige ska signalspana överhuvud taget.

Alla tänkbara fel

Regeringen och försvarsminister Sten Tolgfors (m) har inte har hanterat signalspaningen på ett övertygande sätt. Tvärtom har de gjort nästan alla tänkbara fel.

Men sedan ministrarna och partiledaren lagt

sig platta för kritiken är frågan med stor sannolikhet död, den explosiva gasen pyser raskt ur debattballongen.

Nästa år kan FRA sätta igång och spana i kablarna sedan de fått godkänt av domstolen.

Gick ut hårt

Det är inte första gången som regeringen backar för kritik. A-kassan är kanske det bästa exemplet. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) gick ut hårt, chockhöjde avgiften, försämrade förmånerna och meddelade ampert att a-kassan skulle bli obligatorisk. Det ska den inte längre och nästa år sänks medlemsavgifterna – för andra gången på kort tid.

Lagt sig platt

Regeringen har också lagt sig platt för kritiken om att avskaffa presstödet till stortstadstidningar. Och efter protester skrotat idén om att man inte ska kunna teckna försäkringar som ger bättre sjukersättning än 75 procent av lönen efter ett år.

De börjar helt enkelt få in vanan att sopa frågor som väcker kritik av banan. Det är inte underligt. Tvärtom vore det väldigt märkligt om det en lyssnande regering hör, ibland genom båda öronen, aldrig får konsekvenser.

Om man går ”sida vid sida med folket”, som Fredrik Reinfeldt påstår att han gör, är man tvungen att göra det hela tiden. Inte bara när det passar.

Med gårdagens reträtt kan regeringen lägga en av höstens besvärligaste frågor till handlingarna. Nästa blir den om könsneutrala äktenskap.

Så här skiljer sig lagförslagen åt

Nya lagen:

En särskild domstol måste ge tillstånd för signalspaning. Dessutom måste ändamålen för spaningen preciseras.

FRA får bara tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen ger tillstånd till. FRA får inte signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

Det är bara regeringen och försvarsmakten som får beställa spaning. FRA får inte använda sökbegrepp som kan kopplas till en person utan tillstånd.

En kontrollmyndighet till FRA är skyldig att informera den som blivit felaktigt avlyssnad. En person ska också kunna kräva en undersökning om spaningen mot honom eller henne har skett enligt lag. Inget material får sparas mer än ett år.

Gamla lagen:

En domstolsliknande nämnd ger tillstånd om spaning.

All kommunikation som passerar över Sveriges gränser går genom FRA:s datorserver och är möjlig att granska. Regeringen fastslår de sökinriktningar som FRA ägnar sig åt.

Även polis, Säpo, tullen och andra myndigheter kan beställa spaningar. FRA kan söka på telefonnummer och IP-adresser om det finns skäl.

Det finns inga skyldigheter att upplysa en person som har blivit felaktigt avlyssnad. Rättssäkerheten garanteras genom kontroller av till exempel Datainspektionen. Det finns inga eller små möjligheter för enskilda individer att få upprättelse om de blivit felaktigt avlyssnade.

Av: Lena Mellin

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN