En spion i Sverige - man undrar ju varför

KOLUMNISTER

En tjugonioårig man hemmahörande i Uppsala har åtalats för spioneri. Enligt åklagaren ska spioneriet ha riktat sig mot det svenska totalförsvaret och kan komma att skada relationen till främmande makt.

Allt detta är fel. Måste vara fel.

För tre år sedan klargjorde Försvarsberedningen det säkerhetspolitiska läget och slog fast, inte bara hur världen såg ut då, utan även hur den skulle komma att se ut i framtiden. I beredningen fanns samtliga politiska partier representerade. Bred konsensus råder om hur världen är funtad och att Sverige kan andas ut. Försvarsberedningen konstaterade att militärt angrepp i alla dess former mot fosterlandet inte är tänkbart under lång tid framöver. Militära hot från främmande makt finns inte.

Åtalet mot Uppsalamannen faller alltså på sin egen orimlighet.

Åklagaren vill försiktigtvis inte yppa för vilken främmande makts räkning spionen ska ha spionerat. Det gör han klokt i. Vem i en fredlig omvärld skulle skicka ut spioner?

Vi har hört talas om hemliga spioner, men knappast spioner som är så hemliga att inte ens deras uppdragsgivare känner till dem.

Men tydligen har åklagaren inte tagit del av Försvarsberedningens bedömning. Det är allvarligt. Ännu mer allvarligt är att inte ens spionen verkar ha tagit del. Ingen hyser några fientliga avsikter mot Sverige eller svenskt försvar, som för övrigt inte existerar eftersom det inte behövs. Detta är också vad spionen borde rapportera till sin uppdragsgivare. Om han hade haft någon.

Däremot är det känt att den åtalade är ryss. Det är allvarligt. Många som saknar Försvarsberedningens breda orakelmässiga kunskap, kommer att dra sina egna, felaktiga slutsatser. De bör noga begrunda överbefälhavarens ord:

- Ryssland demokratiseras och vävs alltmer in i det europeiska samarbetet.

Varför skulle invävda Ryssland - eller någon annan fredsälskande stat - skicka spioner mot ett icke-existerande svenskt försvar i en fredlig värld?

Faller på sin egen orimlighet.

Försvaret, det juridiska, i Stockholms tingsrätt, har alltså en lätt uppgift. Läs först högt ur Försvarsberedningens betänkande. Citera därefter ÖB.

Yrka på omedelbart frigivande.

Föreslå slutligen att rätten tågar ut till "I natt jag drömde".

Carl Hamilton