Mejla

Johanna Bäckström Lerneby

Nej, det är inte olagligt att fotografera vid brottsplatser eller olycksplatser

Publicerad:
Foto: Fredrik Sandberg / TT / TT NYHETSBYR≈N

Första januari trädde en ny, alldeles utmärkt, lag i kraft. Den heter Olaga integritetsintrång och innebär i korthet att det numera är straffbart att till exempel sprida hämndporr, nakenbilder eller andra känsliga bilder och filmer på någon till en större krets i syfte att skada personen.

Straffet kan bli allt från böter till fängelse i fyra år, om brottet är grovt.

Men detta innebär inte att det är olagligt att filma och fota vid brott och olyckor, vilket många tycks tro.

I veckan gick Ambulansförbundet ut på sin facebook och skrev att den nya lagen ”… innebär att om man sprider uppgifter om någons hälsotillstånd eller sprider bilder på någon i en mycket utsatt situation, till exempel från en olycksplats kan man bli åtalad och dömd.”

Så enkelt är det inte. För det finns ett viktigt villkor som ska vara uppfyllt i den nya lagen om det ska gå att döma någon för brott. Det måste gå att visa att själva syftet med att sprida filmen är att skada en enskild person.

I lagen står: ”Straffansvar ska gälla endast om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.”

Om du tar upp mobilen och filmar vid ett rån och sprider materialet är syftet förmodligen inte att skada rånoffret eller gärningsmännen, utan att dokumentera det som händer för att filmen kan vara till hjälp vid en polisutredning eller för att allmänheten ska få se hur rånet gick till.

På samma sätt vid en olycka. Jag har svårt att tänka mig att den som filmar har en plan att ytterligare vilja skada personen som kraschat med bilen. Det känns minst sagt osannolikt.

Jag förstår att Ambulansförbundet vill nå ut med sitt budskap, de vill ha lagar som förbjuder folk att filma och fota där de jobbar. Men lagen om olaga integritetsintrång förbjuder inte det. Och att någon kommer dömas enligt den nya lagen för att ha filmat vid en olycksplats är högst osannolikt. Att vrida på sanningen som ambulansförbundet gör i sin statusuppdatering är inte hederligt. När dessutom medier som SVT Nyheter och Expressen gör nyheter på Ambulansförbundets facebook-inlägg blir det värre, för det gör att det ser ut som att inlägget stämmer och folk som filmar kan tro att de gör något olagligt.

Så: bättre än att hota med brott och straff som inte finns, är att (återigen) uppmana människor att vara hänsynsfulla vid brotts- och olycksplatser. Det är klart att det finns undantag, men de allra flesta vet redan hur de ska uppträda. De visar respekt och hjälper till där det behövs. Även om de råkar ha en mobilkamera i handen.

Av: Johanna Bäckström Lerneby

Publicerad: