Hur mycket krävs egentligen för lagens strängaste straff?

KOLUMNISTER

Det är bra att Riksåklagaren överklagar mordet på Lotta.

Var det verkligen rätt av hovrätten att döma Martin Jonsson till ett längre tidsbegränsat straff än vad lagen medger?

Martin Jonsson, 33, är dömd för mordet på Lotta Rudholm.

De juridiska turerna kring den nuvarande mordparagrafen är inte smickrande för lagstiftaren.

Förra justitieminister Beatrice Ask ville att livstids fängelse skulle vara normalstraffet för mord och en majoritet i riksdagen höll med. 

Politikerna lyssnade dessvärre inte på juristers varningar om att paragrafen var så dåligt skriven att det i själva verket kunde bli svårare att ta till det hårdaste straffet.

Det gick som det gick. När Högsta domstolen prövade det första mordfallet med den nya lagen blev slutsatsen att tidsbestämt straff även i fortsättningen skulle vara det normala.

Men gränserna är inte alldeles glasklara och därför är det bra att riksåklagare Anders Perklev vill att HD prövar det grymma mordet på Lotta.

Knäpp på näsan

Intressant är att riksåklagaren i sin argumentation ansluter till tingsrättens något ovanliga men i mitt tycke kloka resonemang.

Solna tingsrätt konstaterade att mordet i sig inte var tillräckligt grovt för att nå upp till de krav lagen ställer för att livstids fängelse skulle dömas ut.

Men då Martin Jonsson gång på gång återfallit i mycket grov brottslighet måste samhället kunna skydda sig mot honom. Därför, menade domstolen, var det hårdaste straffet ändå motiverat.

Det hänger i sin tur samman med att domstol bland annat prövar risken för återfall då frågan om omvandling av livstid till tidsbegränsat straff ska avgöras. En möjlighet som inte finns vid tidsbestämda straff.

Tingsrätten grävde i lagens förarbeten för att komma fram till sin slutsats, som en något syrlig hovrätt underkände. Domen ändrades till 18 års fängelse.

Men nu är det Svea hovrätts tur att få en knäpp på näsan. RÅ motiverar sitt överklagande bland annat med att domarna på Riddarholmen kom fram till att ”den sammantagna strafftiden” ligger på en nivå ”som motsvarar vad som krävs för att döma till livstids fängelse”.

Frågorna RÅ vill ha svar på

Det som åsyftas är att Jonsson inte bara dömdes till det längsta tidsbestämda straffet utan även förverkade en tidigare medgiven villkorlig frigivning från ett tidigare fängelsestraff.

Straffet blev i praktiken 18 år och tio månaders fängelse. Det finns livstidsdömda som kommer att sitta inne kortare tid än Jonsson.

Ska det verkligen vara så att en person i praktiken får ett längre straff än det längsta tidsbestämda som lagen medger?

Borde inte i stället personen dömas till livstid?

Det är frågor som Högsta domstolen tidigare inte har tagit ställning till och som RÅ vill ha svar på.

Jag hoppas att Högsta domstolen tar upp detta fall. Justitieminister Morgan Johansson har i och för sig tillsatt en utredning som än en gång ska se över mordparagrafen, men frågan som RÅ tar upp i överklagandet ingår inte i uppdraget.
Jonsson har gång på gång återfallit i grova våldsbrott. Han begick ett bestialiskt mord då han ännu var villkorligt frigiven från senaste vändan på kåken. Han dömdes inte bara för mord utan dessutom för bland annat grov fridskränkning.

Hur mycket krävs egentligen för lagens strängaste straff?