Advokatsamfundet

Lagen så krånglig att remissinstanserna svimmar

Av: 

Oisín Cantwell

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

I eftermiddag röstar riksdagen ja till studier på gymnasium som ny grund för uppehållstillstånd.

En lag som är så komplicerad att juridiskt skolade remissinstanser närmast svimmat av utmattning i sina försök att förstå.


Förslaget innebär att ensamkommande ungdomar får stanna om de går gymnasiet. Och efter examen har de ett halvår på sig att söka jobb eller starta eget. De som lyckas ordna en säker inkomst får permanent uppehållstillstånd.

Det är inget fel på regeringens ambition. Att förbättra situationen för tonåringar och unga vuxna efter de senaste årens förändringar i utlänningslagen och praxis, förändringar som har lett till ett osäkert liv med korta tillfälliga uppehållstillstånd och uppskjutna verkställigheter av utvisning, borde ingen rimlig människa ha invändningar mot.

Att uppmuntra unga nyanlända att plugga på gymnasial nivå och därigenom stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden är även det en vettig tanke.

Så långt är det bra. Men förslaget reser frågor. Som exempelvis om det är moraliskt rimligt att vissa som studerar kommer att få längre uppehållstillstånd än vad skyddsbehövande får.

Åtskilliga remissinstanser har dessutom haft synpunkter på juridiken i förslaget, för att uttrycka det försiktigt.

Bland andra Advokatsamfundet och Förvaltningsrätten i Stockholm har påpekat att regelverket är svårt att förstå.

Bestämmelserna innehåller ett stort antal snarlikt formulerade paragrafer gällande olika grupper som påminner om varandra. Det är 17 år och sex månader hit och före och efter den 24 november 2015 dit.

Röran har fått Migrationsverket att varna för att rättssäkerheten kan påverkas. Kammarrätten i Stockholm går ännu längre, och skriver i ett svar som inte kan beskrivas som någonting annat än en sågning att förslaget är så komplicerat det inte fullt ut går att begripa.

Efter att bland andra centern krävt vissa förändringar för att rösta ja till regeringens proposition fick lagrådet, den myndighet som granskar lagförslag innan de träder i kraft, sätta tänderna i det en andra gång.

Förändringarna har gjort ett "mycket svårtillgängligt" regelverk ännu krångligare, suckade justitieråden uppgivet.

I eftermiddag voterar riksdagen. Förslaget kommer att gå igenom. Visserligen gör Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna tummen ner, men en majoritet är för.

Jag tillhör den gammalmodiga sorten som anser att lagar ska gå att tillämpa. Och om nu jurister med lång erfarenhet inte fattar vad paragraferna handlar om, hur ska då skolpersonal, gode män, vårdnadshavare och inte minst de unga själva begripa?

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Advokatsamfundet

Kammarrätten

Migrationsverket