Mejla

Wolfgang Hansson

En pågående massaker på äldre människor

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Det är inte bara Sverige som varit brottsligt dålig på att skydda människor på äldreboenden. Just nu pågår över stora delar av den utvecklade världen en delvis helt onödig massaker på äldre människor.

Men det finns en helt motsatt bild också.

De flesta över 70 år överlever faktiskt covid-19.

Den här artikeln borde jag egentligen inte skriva ifall man ska följa manualerna från landets journalistutbildningar. Att ge två helt motsatta bilder i samma text anses förvirra läsarna. Man ska välja en vinkel. Låt oss testa hur förvirrade ni blir.

Bild ett är de hemska dödstalen på äldreboenden runtom i västvärlden. För Sverige är långtifrån ensamt om sitt misslyckande. Andra välfärdsländer som Storbritannien och Kanada har haft liknande höga dödstal helt enkelt för att man vidtagit nödvändiga åtgärder för sent.

I Storbritannien har över 11 000 människor avlidit på äldreboenden i covid-19. Det kan vara ännu fler. Alla som dör på äldreboenden i influensaliknande symtom testas inte.

Stenhård kritik mot regeringen

Kritiken mot regeringen är stenhård för att ha agerat för sent och felaktigt. Bland annat för att äldreboenden tvingats ta emot sjuka som vårdats på sjukhus för covid-19-symtom men skrivits ut utan att man testas om de fortfarande bär på viruset eller inte.

En äldre kvinna på ett äldreboende. Arkivbild.

I Kanada har över hälften av alla dödsfall inträffat på äldreboenden, totalt över 3 000. Detta trots att Kanadas regering precis som Sveriges och många andra länders haft som uttalat mål att särskilt skydda de äldre från smittan.

Misslyckandet var så stort att premiärminister Justin Trudeau ansåg sig tvingad att gå ut med en offentlig ursäkt.

– Ni har rätt att vara arga och besvikna, sade han ångerfullt. Den obehagliga och tragiska sanningen är att just de ställen där de äldre skulle skyddas från covid-19 har visat sig vara platser där de är som mest utsatta.

Ett mer öppet och direkt medgivande av ett gigantiskt misslyckande är svårt att få från en ansvarig politiker.

Men precis som det finns skillnader mellan länder så finns det också skillnader inom länderna. Många äldreboenden har inte fått in någon smitta alls. I en del fall för att man agerat snabbt och smart för att stoppa smittan. I andra fall för att man haft tur.

Därför har länderna misslyckats

Några faktorer är gemensamma för de länder som misslyckats.

  • Dåliga anställningsförhållanden. Många är timvikarier som inte stannar hemma när de känner sig bara lite sjuka därför att de helt enkelt inte har råd.
  • Brist på personal som är välutbildad. Många slängs in efter bara en kort introduktion och kan sakna kunskaper om basala hygienrutiner och hur smittan sprids.
  • Brist på skyddsutrustning. I många fall har det inte funnits tillräckligt med skyddsutrustning från början och när alla febrilt försökte få tag på förkläden, masker och visir så tillhörde äldrevården inte den mest prioriterade. Men det finns också fall där skyddsutrustning funnits men där chefer inom äldreomsorgen vägrat lämna ut den till personalen därför att man velat spara pengar eller därför att man inte insett hur viktigt det var för personalen att skydda sig för att inte föra smitta vidare.
  • Oförmåga eller ovilja att testa. I länder där man till stor del lyckats hålla smittan borta har personalen och de äldre testats regelbundet. Smittad personal har fått gå hem och sätta sig i karantän. Smittade äldre har isolerats eller flyttats. Där man lyckats sämst har väldigt lite testning skett. Smittade och friska har vårdats gemensamt.
  • Äldre har nekats vård. Man har valt att inte låta äldre få sjukhusvård men hänvisning till att de inte skulle klara det. Hur vanligt är svårt att säga.

Jämför detta exempelvis med Hongkong. Där hålls alla som smittats av covid-19 isolerade i tre månader på sjukhus. De som haft kontakt med den äldre tvingades i karantän på särskilda centra. På varje äldreboende tillsattes en infektionspecialist för att försäkra sig om att preventiva åtgärder vidtogs. Hongkong har haft noll covid-döda på sina äldreboenden.

Har agerat vårdslöst

När jag kallar det en massaker menar jag inte att de ansvariga nödvändigtvis med berått mod tar död på de äldre men många har blundat för de uppenbara bristerna inom äldreomsorgen och att man inte skulle klara av att stoppa smittspridningen utan extra hjälp. Ansvariga på olika nivåer har agerat vårdslöst och försöker nu skylla på varandra.

Bild två är den rakt motsatta. Av många äldre har covid-19 setts som en dödsdom. Blir man smittad så är livet över. Den känslan har förstärkts av att den absoluta majoriteten av dem som dör i sjukdomen är över 70 år.

Verkligheten visar sig vara långt ljusare. De allra flesta äldre som blir sjuka i covid-19 överlever. Statistik från Region Stockholm visar att sju av tio patienter på geriatrikavdelningar (vård för äldre) tillfrisknat efter att ha blivit sjuka. Liknande resultat finns internationellt.

Alla äldre blir inte allvarligt sjuka. Men även bland dem som blir det överlever många.

För även om det stämmer att över 80 procent av dem som dör i covid-19 är över 70 år så är sjukdomen inte detsamma som en dödsdom ens för de äldre. Förvirrad?

Av: 

Wolfgang Hansson

Publisert:

LÄS VIDARE

Senaste nytt om coronaviruset

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Coronaviruset

Covid-19

Äldrevård

Sverige