Robert Aschberg

Sjukhuskrisen handlar om liv och död

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Akil Awad och Laura Björnström är läkare på Södersjukhuset.

För en tid sedan startade de Sjukvårdsuppropet, som en protest mot kaoset, resursbristen och den dåliga patientsäkerheten så sjukhusets akutmottagning.

Mig behövde de inte övertyga. Jag har varit där flera gånger tillsammans med åldrade anhöriga. Personalen sliter oerhört i röran. Men det går knappt att komma fram i korridorerna på grund av alla sängar. Det har hänt att patienter fått vänta i dygn. Folk har dött bakom draperierna, utan tillsyn.

Det är likadant på flera sjukhus i regionen.

En tredjedel av vårdplatserna är stängda på grund av personalbrist.

I det läget har 800 läkare och undersköterskor fått varsel om uppsägning. Med anledning av varslen har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, öppnat fyra ärenden som gäller patientsäkerheten på Stockholmssjukhusen.

Det ser alltså mörkt ut för den som inte lyckas hålla sig frisk i regionen.

 

Sjukvårdsuppropet har idag nästan 19 000 medlemmar i en sluten Facebook-grupp avsedd för vårdpersonal. Mer än 4 000 läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter och andra vårdanställda har skrivit under en debattartikel där de kräver att varslen stoppas och att politikerna satsar betydligt mer på primärvården innan de försöker styra patienterna dit.

Slutklämmen i artikeln lyder: “Politikerna och sjukhusledningarna har visat att de inte klarar uppdraget”.

En så stor samlad rörelse bland sjukvårdspersonal - för patienter och mot ansvariga politiker - har troligen inte funnits tidigare.

hemsidan finns också 335 fasansfulla vittnesmål från läkare, sköterskor och andra som arbetar på sjukhus. LÄS! De handlar om hur allvarligt sjuka patienter på grund av personalbrist och stress utsatts för stora risker, drabbats av onödigt lidande och i flera fall död, som hade kunnat undvikas om patienterna fått adekvat vård. I en rad fall handlar det om uppenbara brott mot Patientsäkerhetslagen.

Flera av vittnesmålen slutar med att personen som skrivit säger upp sig för att situationen är ohållbar, omänsklig och ovärdig.

 

Tre politiker är ansvariga men uppträder skamligt:

Finansregionrådet Iréne Svenonius (M) hävdar med en dåres envishet att patientsäkerheten är god. I tidningen Vårdfokus kallar hon de 335 vittnesmålen nedsättande för “enskildas upplevelser av enskilda händelser”.

Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) skyller på det kommunala utjämningssystemet och tuffar vidare med sitt diffusa initiativ Hälsa för frihet: “Goda förutsättningar för hälsa kräver ett liberalt svar”. 

Vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD) - som ställde sig vid ett separat bord i TV4 och vägrade diskutera med läkarna som startat uppropet - kallar upprepade gånger eländet för en “förändringsresa”.

Fiaskobygget Nya Karolinska handlade om att regionens ansvariga lät många skattemiljarder rinna iväg till bedragare i byggbranschen.

Den nuvarande krisen på sjukhusen är allvarligare. 

Den handlar om liv och död.

Publisert:

LÄS VIDARE