Mejla

Wolfgang Hansson

Målet att förbjuda abort i hela USA

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Ingen tvekan råder om att Alabamas nya hårda abortlag bryter mot den amerikanska grundlagen.

Men republikanerna antog den ändå eftersom den är del av en mycket större strategi.

De vill tvinga Högsta domstolen att ompröva och inskränka aborträtten för alla kvinnor i USA.

Alabamas nya lag som antogs med överväldigande majoritet förbjuder abort i samtliga fall utom där kvinnan liv är i fara. Lagen är drakonisk. Inga undantag görs för våldtäkt eller incest. Läkare som utför en abort hotas av 99 års fängelse. Bara att försöka genomföra ingreppet kan ge tio år.

Lagen har dock nästan inga chanser att överleva i det korta perspektivet. Det är inte heller meningen.

Republikanerna vill att lagen ska överklagas vilket garanterat kommer att ske ifall den som väntat skrivs under av delstatens guvernör och träder i kraft efter sex månader.

Sannolikheten är stor att de lägre domstolarna kommer att underkänna abortlagen eftersom den så tydligt bryter mot den fria abort som i dag gäller i USA. Aborträtten finns sedan det historiska utslaget i högsta domstolen i målet Roe vs Wade 1973.

Men efter drygt 40 år är aborträtten i USA nu mer hotad än på mycket länge.

Aldrig en bättre chans

Skälet är att Högsta domstolen efter två tillsättningar av president Donald Trump nu har en konservativ majoritet. Trump utsåg både Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh med den uttalade motiveringen att de ansågs vara för att det ofödda fostrets rättigheter ska väga tyngre än kvinnans.

Abortmotståndare känner därför att de aldrig haft en bättre chans än nu att få till ett nationellt abortförbud. Särskilt som tidsandan går i konservativ riktning.

Den fria aborträtten gäller dock tills Högsta domstolen tar upp ett nytt abortmål och fattar beslut i en annan riktning än 1973.
För att det ska bli verklighet måste HD få ett fall på sitt bord som i praktiken kan riva upp aborträtten.

Det är här den nya lagen i Alabama kommer in. När den överklagats hela vägen kommer den till slut möjligen att hamna på HD:s bord. Domstolen kan då välja att ta upp fallet eller avstå.

Beväpnade vakter

Alabama är inte ensamma om att utmana Roe vs Wade. För några veckor sedan antog delstaten Georiga en lag som förbjuder abort så fort ett hjärtslag kan upptäckas hos fostret. Normalt är det efter sex veckor. Ett läge då kvinnan ofta inte ens vet att hon är gravid.

Hittills är det 16 delstater som antagit eller är på väg att anta liknande lagar.

Ända sedan aborträtten infördes har konservativa delstater på olika sätt försökt inskränka den men Alabamas nya totalförbud framstår som extremt även i det sammanhanget.

Inför presidentvalet 2012 besökte jag en abortklinik i South Dakota som då ansågs ha de strängaste abortlagarna i USA.

Abortkliniken var den enda i en delstat stor som halva Sverige. Läkarna flögs in från grannstaten Minnesota eftersom inga läkare i South Dakota vågade genomföra aborter av rädsla för våld. De influgna läkarna hade alltid beväpnade säkerhetsvakter med sig. Flera abortläkare har skjutits.

Ett steg längre

South Dakota satte upp en rad praktiska hinder som försvårade för kvinnor att kunna göra abort även om de inte i lag förbjöd ingreppet. Kvinnor är tvungna att träffa abortläkaren minst tre dagar i förväg. För kvinnor som inte bor i Sioux Falls där kliniken ligger innebär det upprepade långa och dyra resor.

Kvinnorna måste också besöka ett rådgivningscenter som drivs av abortmotståndare som på olika sätt försöker pressa kvinnorna att föda barnet. Två timmar före ingreppet måste kvinnan ha ett samtal där hon informeras om att risken för självmord ökar markant om hon genomför aborten. Något det inte finns vetenskapliga bevis för.

En rad delstater har liknande regler som inte förbjuder abort men gör det väldigt svårt för kvinnan att utnyttja sin grundlagsstadgade rättighet.

Alabama går ett rejält steg länge.

Meningen med lagen är att inskränka aborträtten för alla kvinnor i USA. I förlängningen riskerar kvinnor i hela västvärlden att beröras.

Anti-abortrörelsen är i högsta grad internationell. Om ett land som USA skulle förbjuda abort får det återverkningar över hela världen.

Men utgången är långtifrån given om målet skulle komma upp i HD. Det är inte säkert att de nytillsatta domarna röstar som Trump hoppas att de ska.

Publisert:

LÄS VIDARE