En trist man utan idéer – men ärlig

KOLUMNISTER

Så tycker svenskarna om statsministern

1 av 2

Statsminister Stefan Löfven uppfattas fortfarande som en trist prick utan särskilt många idéer.

Men enligt Aftonbladet/Inizio har svenska folket en mer positiv bild av honom nu än för några månader sedan.

I mars befann sig både Socialdemokraterna och Stefan Löfven själv i en utdragen formsvacka. Men sedan dess har stödet för S ökat svagt samtidigt som svenska folkets bild av statsministern har blivit lite ljusare.

Väljarna anser att Stefan Löfven är ärlig och engagerad. Det är hans mest utmärkande egenskaper, enligt Aftonbladet/Inizio.

Knappt en tredjedel tycker att han i hög grad är positiv och kompetent.

Men sedan blir det tyvärr sämre. Bara en fjärdedel skulle säga att Stefan Löfven är statsmannamässig och ännu färre anser att ord som förmåga att fatta beslut, tydlig, humoristisk och kreativ beskriver statsministern.

Politiken viktigast

Tio egenskaper har undersökts. En av dem, kompetent, fanns inte med i den förra undersökningen. Bland de resterande nio har svenska folket i sju fall en mer positiv bild av statsministern nu än i mitten av mars. I de sista två fallen är bedömningen nu densamma som då.

All tillgänglig statsvetenskaplig forskning säger att partiledaren är av underordnad betydelse för partiet. Det är politiken som väljarna tar ställning till.

Men forskningen visar också att ordföranden för ett parti kan vara ett flöte eller ett sänke för sitt parti. Gudrun Schyman var ett flöte för Vänsterpartiet när hon var ordförande där. Fredrik Reinfeldt var det för Moderaterna under sin tid som partiledare. Medan Åsa Romson var ett tungt sänke för sitt parti under sina år som språkrör (MP).

Inte statsmannamässig

Om Stefan Löfven är ett sänke för sitt parti är oklart. Men mycket tydligt är att väljarna tycker att det finns en ganska stor förbättringspotential för honom. Han kunde exempelvis vara tydligare, ha större förmåga att fatta beslut och uppträda mer statsmannamässig.

Väljarna tycker inte heller att han är kreativ, rolig eller inspirerande. Men det är egenskaper som är mycket svåra att tillägna sig. Antingen har man dem, eller också har man inte. För en statsminister är det kanske inte heller så viktigt att vara rolig. Man vill inte ha en pellejöns på den posten.

Sådan är Stefan Löfven

Ärlig 41 % (+ 4)

Engagerad 41 % (oförändrat)

Positiv 31 % (+ 3)

Kompetent 30 % (ny kategori)

Statsmannamässig 25 % (+ 1)

Förmåga att fatta beslut 23 % (oförändrat)

Tydlig 23 % (+ 5)

Humoristisk 15 % (+ 3)

Kreativ 15 % (+ 3)

Inspirerande 12 % (+ 1)

Mätning från maj 2016. Inom parentes skillnaden mot föregående mätning i mars 2016.

ARTIKELN HANDLAR OM