Annika Creutzer

Annika Creutzer: Viktigare än någonsin att ha rätt utbildning

KOLUMNISTER

Det är få nyheter som direkt påverkar hushållens ekonomi i regeringens vårbudget. Istället är det satsningar på utbildning och reparerade järnvägar som ska hjälpa oss framöver. Regeringen räknar också med högre arbetslöshet och fortsatt låga räntor.

Annika Creutzer.
Annika Creutzer.

När finansminister Anders Borg presenterade sin vårproposition i dag var språket mycket målande.

Det väntar ”frostnätter” framöver och ”det blåser en stark motvind från världsekonomin”.

Med andra ord varnar han för att fler kommer att förlora jobbet under de kommande åren. Inte förrän 2016 räknar Anders Borg med att det vänder och arbetslösheten går ner på allvar.

För den egna ekonomin innebär det att det i dag är viktigare än någonsin att se till att ha rätt utbildning och rätt kompentens.

Den andra sidan av den mörka framtiden är att vi kan räkna med en fortsatt låg ränta eftersom inflationen också pressas ner. Det innebär fortsatt låga boräntor och mer kvar av de löneökningar som de nya avtalen på arbetsmarknaden ger.

Med andra ord är det de svenska hushållen och att vi fortsätter att handla för våra pengar som ska hjälpa Sverige igenom lågkonjunkturen.

Så hur ska då ett svenskt hushåll agera? Det kan vara bra att inte bara konsumera upp alla pengar.

För att tala ekonomispråk så behöver du även investera, satsa på något som ger dig mer i framtiden.

Du kan till exempel lägga tid och pengar på att vidareutbilda dig så att du ökar ditt kunnande och därmed har lättare att behålla jobbet eller få ett nytt om du vill.

Är du ung och står inför valet vad du ska utbilda dig till är det viktigt att du tar hänsyn till vilka jobb som kommer att finnas i framtiden.

Regeringen vill satsa på infrastruktur och främst på vägar och järnvägar. Men infrastruktur är också att det ska finnas bostäder där människor vill bo. Det nämns i budgeten att det behövs fler bostäder, framför allt hyresrätter, men det finns inget konkret förslag. Det innebär att priserna på bostäder på orter där jobben finns, framför allt i storstäderna, kommer att vara fortsatt höga. Det sammantaget med den låga räntan gör att många kommer att fortsätta att låna stora belopp.

Ett stort lån är inget problem så länge du har jobb och räntan är låg. Men gör en brandövning och se hur du klarar ditt lån om du skulle förlora jobbet. Ökad oro i Europa kan också sprida sig till finansmarknaderna och ge tillfälliga räntetoppar. Klarar du av det? Ett sätt att skydda ekonomin kan vara att komplettera med en inkomstförsäkring som ger dig mer än bara a-kassan att leva på.

I vårpropositionen finns framför allt en prognos för ekonomin de kommande åren. Men där finns också några förslag, kompletteringar till den budget som lades i september som satsning på infrastruktur och utbildning. Vad regeringen vill göra mer konkret för olika hushåll i form av skatter, bidrag och andra förändringar får vi veta i september när budgetförslaget för 2014 kommer.

ANNIKA CREUTZER

Publisert:

Aftonbladet

/

Kolumnister

/

Annika Creutzer

ÄMNEN I ARTIKELN

Annika Creutzer