Sverige är ett terroristland

KOLUMNISTER

Det är dags att vänja sig vid tanken.

Sverige är ett terroristland.

Och det kommer det att fortsätta vara. Motgiftet mot ökad terrorism är mycket tidskrävande.

Säkerhetspolisens rapport om våldsbejakande islamistisk extremism riskerar att bli Sverigedemokraternas favoritlektyr.

Enligt Säpo fostrar Sverige nämligen terrorister genom utanförskap, segregation och för få observanta vuxna i skolan och på fritidsgården (om det mot förmodan skulle finnas någon) och bland närpoliserna.

Det har hittills resulterat i att ungefär tvåhundra personer, varav 160 känner varandra, är inblandade i det som kallas våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige.

Ett litet antal av dem bedöms kunna utföra attentat, dock inte storskaliga. Våld i mindre skala tror Säpo de allra flesta i gruppen är kapabla till.

Antalet potentiella våldsverkare har legat på ungefär den här nivån under en längre tid. Några försvinner, men andra kommer till.

Men det betyder inte att hotet förblir konstant. Sedan 1990-talet har ett 30-tal personer rest utomlands och anslutit sig till våldsamma muslimska extremistgrupper.

De flesta har ingen tanke på att återvända till Sverige. Men de som gör det blir idoler för sina likasinnade. De kan också användas för internationell attentatsplanering vilket skulle påverka hotbilden mot Sverige negativt.

Sverigedemokraternas recept mot detta är väl känt. De vill strypa invandringen och genom ekonomiska morötter förmå invandrare att återvända till ursprungslandet.

Den linjen är dock SD ensamma om att förespråka i riksdagen. Inget annat parti har den åsikten.

Det gör inte heller Säkerhetspolisen som tror att en väl fungerande välfärdsstat är det effektivaste motgiftet mot nya, svenskuppfostrade terrorister.

Mindre segregation i storstädernas förorter och skolor. Fler jobb för mindre utanförskap. Mer utbildning som gör det lättare att ta ett jobb. På köpet kommer även brottsligheten att gå ner.

Säpo har med all sannolikhet helt rätt. Men det är ett mycket långsiktigt arbete. Det tar lång tid att förvandla Rinkeby och Rosengård och andra segregerade förorter.

Men man kan sätta in insatser som inte kräver lika lång framförhållning. Det finns föreningar som hjälper människor att lämna slutna religiösa rörelser, exempelvis Hjälpkällan.

Ökade insatser i skolan i särskilt utsatta förorter är en annan väg för att stoppa eller minska rekryteringen. Det handlar både om att få en korrekt uppfattning av islam och att få en bra utbildning som så småningom gör personen gångbar på arbetsmarknaden.

På snabbspåret finns också fler fritidsgårdar, fältassistenter och närpoliser.

Sverige är ett terroristland. Vi påmindes om det i lördags när Taimour Abdulwahab sprängde sig själv i bitar i Stockholms city. Vi påmindes om det i går av Säkerhetspolisens utredning. Nästa påminnelse kan komma vilken sekund som helst.

Det är det som är terror. Att inte veta.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM