Mejla

Lena Mellin

Viljan till förändring är stor – annars skulle inte folk svara så här

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Nio av tio svenskar tycker att klimathotet är allvarligt.

En bedövande majoritet tror att förändringarna i klimatet beror på oss själva, alltså på människan.

I dag träffas företrädare för de länder som står bakom det två år gamla globala klimatavtalet. Det syftar till att begränsa jordens uppvärmning till högst två grader jämfört med förindustriell tid.

Statsminister Stefan Löfven (S) och klimatminister Isabella Lövin (MP) deltar i "One Planet Summit". Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) medverkar i en parallell konferens om att skaffa fram pengar för att bekämpa effekterna av klimatförändringarna.

Det är bakgrunden till frågan som Aftonbladet/Inizio ställer till svenska folket: Hur allvarliga tycker du att klimatförändringarna är?

Oron är mycket utbredd. Hela 89 procent anser att klimathotet är mycket eller ganska allvarligt. En övervägande del av dem, 59 procent, tycker att klimatförändringarna är mycket allvarliga.

Kvinnor och yngre tycker att klimathotet är allvarligare än vad män och äldre gör. 64 procent av kvinnorna jämfört med 54 procent av männen tycker att klimatförändringarna är mycket allvarliga.

66 procent av dem som inte fyllt 30 anser också att klimathotet är mycket allvarligt. Medan siffran bland dem som fyllt 65 är 53 procent.

Om man i stället tittar på frågan med utgångspunkt från politikens högervänsterskala finns den mest utbredda oron till vänster. 92 procent av MP-väljarna och 86 procent av Vänsterpartiets sympatisörer tycker att klimatförändringarna är mycket allvarliga.

Moderaternas, KD:s och SD:s väljare är mer kallsinnigt inställda. 48, 48 respektive 31 procent av respektive partis sympatisörer tycket att klimathotet är mycket allvarligt.

Ju högre utbildad man är desto oroligare är man. Ett oväntat resultat av högre utbildning som vanligen brukar leda till att man oroar sig mindre eftersom man ofta har ett bättre faktaunderlag. 51 procent av dem som har som högst gymnasieutbildning anser att klimatförändringarna är allvarliga. Siffran för dem med högskoleutbildning är 63 procent.

Den andra frågan som ställdes i undersökningen gäller vad man tror ligger bakom klimatförändringarna. Beror de på naturliga variationer eller är det mänskliga faktorer som ligger bakom?

Mönstret från svaren på fråga ett går igen i svaren på denna fråga. Män, äldre, lågutbildade och personer på politikens högra planhalva är mer benägna att tro att det är frågan om naturliga klimatvariationer än kvinnor, yngre och vänsterväljare.

Exempelvis tror mer än var tredje SD-väljare, 35 procent, att det vi upplever just nu är en del av de naturliga klimatförändringarna. Medan bara två procent av Vänsterpartiets väljare gör det.

82 procent av kvinnorna tror att människan själv ligger bakom klimathotet medan 76 procent av männen gör det. I den yngsta väljargruppen, under 30 år, är siffran 82 procent.

Om man ska se positivt på resultatet av undersökningen, och det ska man såklart, är det bra att många anser att klimathotet är mycket allvarligt och att det är människan själv som ligger bakom det förändrade klimatet.

Det borde nämligen betyda att viljan till att förändra samhället i en mer klimatsmart inriktning är hög. Annars skulle människor inte svara som de gör. Och det är bra, för nu börjar det bli riktigt bråttom om den globala uppvärmningen verkligen ska stanna på högst två grader.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert: