Döda ålar - ett sant mysterium

KOLUMNISTER

Men ålen då? Hur var det egentligen med ålen?

Det börjar med att Gunnar, som är fiskare, påstod att fisken försvinner där uppe i älvarna. Och hävdade att det fanns en skyldig.

Det här är ett klassiskt exempel på samtidiga inträffanden. En rykande pistol bildligt talat. Ond bråd död. Och - ett alibi som spricker.

Sen, när denna fråga ska utredas, visar det sig att den i första hand rör, inte fisk i allmänhet, utan ålen. Och därmed vidgas problemställningen. Eftersom ålens vandringar tillhör de verkligt stora mysterierna. Det är alltså en gåta inuti ett mysterium, för att tala med Churchill.

Ål rajt. Vidare.

Vad ska man säga om en fisk, om det nu är en fisk, som kan förflytta sig på land kilometervis, på jakt efter vattendrag och som när det är dags att para sig verkar mena att varje bäck, varje å, varje grund småländsk insjö, varje vattensjuk svensk gräsmatta i själva verket är förbundet med Sargassohavet?

Att den är tokig? Att den får skylla sig själv?

En fisk som (om det nu är en fisk) parar sig på samma djup som ett uppochnedvänt Himalayamassiv.

Så långt det gamla mysteriet. Sen händer det.

En kommunekolog i Falkenberg gör en dag en makaber upptäckt invid ett kraftverk. De har låtit installera en automatisk gallerrens. Gallret ska hindra grenar och annan bråte från att dras in i turbinerna. Men ekologen finner någonting annat. Ett berg med ål.

Död ål.

Att ålfångsterna har minskat kraftigt de senaste åren är väl bekant. Yrkesfiskarna har fått skulden. Överfiske heter det. Men har vi verkligen den skyldige?

I veckor har jag jagat de undanglidande tjänstemännen på Vattenfall. I ogenomträngliga mönster slingrar de sig mellan möten och konferenssalar. Jag hittar en assistent till en assistent och frågar om de läser tidningen Yrkesfiskaren.

Personen påstår sig inte känna till publikationen i fråga. Antyder att den inte ens existerar.

Om jag kunde kartlägga de undflyende tjänstemännen kanske jag kunde få ett svar. Vart är de på väg hela tiden? Sargassohavet?

Då ringer en man från Hedens kraftverksstation och lämnar ett meddelande. Säger sig ha något att berätta med anledning av mina "funderingar". Sen är han borta.

Frågan är känslig.

Vem dödar ålen?

Carl Hamilton