Mejla

Viktor Banke

Att bröderna får upprättelse är en klen tröst

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 7 | Foto: PRIVAT

Chefsåklagare Niclas Wargren kallade till presskonferens och gav ett väntat besked: de två bröder som tidigare pekats ut som skyldiga till mordet på Kevin är nu avskrivna från ärendet.

Rentvådda efter en återupptagen förundersökning, nästan tjugo år för sent.

Tjugo år efter att polisen utpekat dem som mördare med en bristfälligt genomförd förundersökning som grund, utan någon som helst prövning i domstol. Skandal är ett milt uttryck i sammanhanget.

Att bröderna nu avskrivs innebär sannolikt en upprättelse för dem. Ändå är det en klen tröst, och frågan är hur (och om) bröderna väljer att gå vidare för att få ekonomisk kompensation. Summan som kan bli aktuell är svår att uppskatta, och det finns förstås inget facit för hur mycket en situation som den här är värd i kronor. Ändå måste det beräknas.

Brödernas advokater kommer mest troligt lämna in skadeståndskrav mot staten. Det görs till JK som då tar ställning till kraven, och om staten felat på ett skadeståndsgrundande sätt. Om parterna är överens sker en utbetalning, annars får en domstol avgöra saken. I sådana fall företräds staten av JK, som lite slarvigt brukar kallas statens advokat.

Fall som dessa är unika och kan egentligen inte jämföras, men det saknas inte kända exempel från senare tid. I fallet med det uppmärksammande romregistret, där polisen utifrån etnicitet snarare än brottsmisstanke hade fört ett register som sedan konstaterades vara olagligt, bestämde till exempel Svea hovrätt i en dom 2017 att staten skulle betala 30 000 kronor var till elva personer. Att domstolen avgjorde saken berodde på att parterna inte kommit överens.

I det så kallade Barnläkarfallet, där en narkosläkare fick sin tillvaro slagen i spillror efter misstankar om att ha tagit livet av ett spädbarn, medgav JK under 2014 skadeståndsansvar om blott 20 000 kronor, trots att kravet låg på nästan tre miljoner kronor. (Den stora skillnaden förklaras delvis av olika syn på vad som var ersättningsgillt).

Det kan dock uppstå ett problem, eftersom skulder i vanliga fall preskriberas efter tio år. Skulle parterna landa i den bedömningen har staten möjlighet att ändå bevilja ersättning, en så kallad ex gratia-ersättning. Enligt en ny lag som börjar gälla den 1 maj ska till exempel transpersoner som tvångssteriliserades enligt det tidigare steriliseringskravet kunna få ex gratia-ersättning om 225 000 kronor.

Man får hoppas att regeringen är beredd att diskutera en sådan lösning vad gäller bröderna. Det vore nämligen stötande om två oskyldiga barn som drabbats av ett så uppenbart övergrepp inte skulle få en rimlig kompensation. Återstår att se vad bröderna väljer att kräva, och hur JK väljer att se på kravet. Antingen kommer parterna överens, eller så blir det en domstolsprocess till slut ändå.

Detta har hänt: ”Fallet Kevin” 00:38

avViktor Banke

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM