Så påverkas Sverige - om Trump vinner

1 av 8 | Foto: Trump.
KOLUMNISTER

Ett djupt splittrat, politiskt handlingsförlamat och ekonomiskt försvagat USA vars aktier på världsarenan sjunker katastrofalt.

Det blir konsekvenserna Donald Trump vinner presidentvalet i USA.

I två rapporter till UD har svenska ambassaden beskrivit hur Sveriges relationer till USA påverkas av om Donald Trump blir ny president.

Men som Aftonbladet avslöjade i helgen har det mesta hemligstämplats. Vad ville UD att vi inte skulle få veta? Aftonbladet har talat med en rad experter vad det kan ha stått i dokumenten.

Sverige är ett litet, exportberoende och alliansfritt land i norra Europas utkant. Det innebär att vi mer än de flesta andra är beroende av utvecklingen i världens enda supermakt.

I dag är USA vår tredje största exportmarknad och 12:e största importland. Ekonomin i USA får alltså direkt konsekvenser på svensk arbetsmarknad.

Men vi är också politiskt beroende av amerikanarna. Hur de agerar när det gäller exempelvis handelspolitik. Fred och säkerhet ger snabbt eko hos oss.

Djup och långvarig spricka

Om Donald Trump vinner presidentvalet blir följderna negativa för Sverige. Mats Karlsson, direktör på Utrikespolitiska institutet, väjer inte för ord som politiskt handlingsförlamat och försvagat under lång tid när han beskriver effekterna av en Trumpseger.

– Det enda man med säkerhet vet är att osäkerheten ökar dramatiskt.

Presidentvalskampanjen har splittrat USA och allting tyder på att sprickan blir djup och långvarig. Det skadar USA framför allt inrikespolitiskt eftersom där delar presidenten makten med kongressen.

Risken är alltså överhängande att Trump blir mycket lam inrikespolitiskt. På utrikesområdet däremot kan han köra på. Där är presidenten nästan allenarådande.

En splittrad, inrikespolitiskt förlamad nation är ett land vars aktier automatiskt sjunker globalt. Kan man lita på att presidenten står vid sitt ord? Nja, sannolikt inte. Det betyder att länder som Kina, Indien, Turkiet och andra kommer att försöka fylla det maktvakuum som uppstår.

Vad betyder det för Sverige? Omöjligt att veta. Utom att det blir svårare för ett litet land att göra sin röst hörd när fler elefanter än vanligt trumpetar.

Trump har lovat att riva upp USA:s alla handelsavtal och är för brexit. Inget av det är bra för Sverige, vi lever på vår handel och är för frihandel i alla lägen.

Han förstår inte vad man ska ha kärnvapen till om de inte ska användas, han vill legalisera tortyr, förbjuda muslimer att besöka USA och bygga en mur mot Mexiko. Han har också sagt att det är inte är säkert att Nato ställer upp för Baltikum och hoppas på en ”väldigt, väldigt god relation med Putin och Ryssland”.

Måste tro på hans ord

Världen med Donald Trump vid USA:s roder blir alltså betydligt osäkrare än i dag. Även det påverkar Sverige negativt, av två skäl. Det första gäller säkerheten, vi har byggt vårt försvar på ett nära samarbete med Nato. Men hur ser Nato ut med Trump som amerikansk öb? Inte som i dag i alla fall.

Ytterligare en osäkerhetsfaktor gäller den amerikanska budgeten. Trump har lovat skattesänkningar för de rika och enorma federala utgiftsökningar. Det är i praktiken ogenomförbart. Hur han ska lösa det är skrivet i stjärnorna.

Finansmarknaderna hatar osäkerhet. Räkna alltså med häftiga rörelser på marknaderna om han blir vald. Inte bra för Sverige, inte bra för någon.

Men kommer Donald Trump genomföra alla vansinnigheter som han lovat? Tills det motbevisas måste man tro på hans ord. Han låter inte kompetenta underhuggare göra jobbet, han vill ha makten själv.

På det utrikespolitiska området har han dessutom gjort sig omöjlig hos den amerikanska expertisen som han sågade i somras. Donald Trump glömmer inte gärna en oförrätt.

Med Hillary Clinton blir allt mer förutsägbart. Men hon kommer att tvingas resa runt i världen och försäkra att USA:s linje ligger fast och internationella överenskommelser och regler gäller.

Sannolikhet just nu att bli president:

Clinton: 71,4%   Trump: 28,6%

Hur kan det skilja så mycket fast opinionen är jämn? Klicka här för förklaring.

Källa: FiveThirtyEight 8 nov (baserat på prognos i alla stater).

Sammanställning: Johan Furusjö

 PLUS:  Presidenter – och maktsugna kandidater

ARTIKELN HANDLAR OM