Mejla

Lena Mellin

Problemet är att de är så lika

Publicerad:
1 av 2 | Foto: PONTUS ORRE
Stefan Löfven

KOLUMNISTER

De skulle aldrig säga det själva.

Men på flera områden är det likheterna snarare än olikheterna mellan Socialdemokraterna och Alliansen som är slående.

Det gäller framför allt satsningarna på skolan, bostäderna, järnvägen och jobben.

Om Socialdemokraterna vinner valet höjs barnbidraget med en hundring och a-kassan får ett rejält lyft.

Så kommer det inte att se ut i Alliansens Sverige.

De fyra borgerliga partierna presenterade sitt valmanifest i måndags, Socialdemokraterna på tisdagsmorgonen. Där finns både skillnader och likheter.

Likheterna först. Både regeringen och Socialdemokraterna anser att det fortsatt behövs stora satsningar på skolan.

Alliansens mål är att ligga på tio i topp i Pisamätningarna, där 34 OECD-länder ingår, inom tio år. Socialdemokraternas mål är att ligga på fem i topp inom EU om tio år.

Alliansens storsatsning

Vägen dit går i Alliansens fall via mindre klasser, fler speciallärare, ökat fokus på matte och läsning och tioårig grundskola.

Socialdemokraterna vill göra gymnasiet obligatoriskt, göra klasserna mindre, ha fler speciallärare och max 15 barn i en förskolegrupp.

Men på en punkt skiljer sig alternativen åt. Alliansen vill att betyg delas ut från fjärde klass och att skolorna ska kunna ge omdömen i uppförande. Det vill inte Socialdemokraterna.

Ett annat område där likheterna är större än skillnaderna är utbyggnaden av infrastruktur och bostäder. Alliansens storsatsning heter Sverigebygget och innefattar bland annat 300 000 nya lägenheter, ny stambanor för höghastighetståg, mer t-bana och en tunnel till Danmark.

Socialdemokraterna vill bygga 250 000 nya bostäder, bygga ut t-banan och järnvägen för bland annat höghastighetståg.

På två punkter skiljer de sig åt på det här området. S vill införa en vägslitageavgift och förstatliga underhållet (som Trafikverket redan har ansvar för). Det vill inte regeringen.

S vill höja a-kassan

Även när det gäller jobben är likheterna mer slående än olikheterna. Stora investeringar i infrastruktur ger fler jobb liksom satsningarna på skolan, olika former av subventionerade anställningar för dem som har allra svårast komma in på arbetsmarknaden.

Alliansens Sverige ska sysselsättningen öka med 350 000 personer till 2020 jämfört med nu. Socialdemokraterna vill ha EU:s lägsta arbetslöshet samma år.

På framför allt två områden skiljer sig Alliansen från Socialdemokraterna.

Det första är skatter. Alliansen kommer i och för sig att höja skatterna med omkring sex miljarder. Bland annat ha en ny skatt på finanssektorn, på kemikalier, bilar med stora utsläpp, alkohol och tobak. Men skatterna på arbete ändras inte.

Socialdemokraterna vill  höja skatterna med 32,5 miljarder. Bland annat vill de höja inkomstskatten för dem som tjänar 60 000 kronor i månaden eller mer. Och sänka skatten för pensionärer. De vill också höja en rad andra skatter, dubblera restaurangmomsen och avskaffa den lägre arbetsgivaravgiften för ungdomar.

Ett annat område där skillnaderna mellan alternativen är stora gäller bidrag och ersättningar. Socialdemokraterna vill höja a-kassan rejält, höja barnbidraget med 100 kronor i månaden, höja taket i sjukförsäkringen och ta bort gränsen för när man inte längre får sjukpeng.

Sedan finns självklart det en lång rad andra skillnader i enstaka frågor. S vill ha en tredje pappamånad, sänka Rutavdraget, ersätta Fas tre med en annan åtgärd som heter ”Extratjänster”, det vill inte regeringen. Men båda vill ha en miljöbilspremie och en fossilfri fordonsflotta.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN