Mejla

Peter Kadhammar

Demokrati är inte så enkelt som ”folkvilja”

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: AFP

KOLUMNISTER

Är USA fortfarande en demokrati?

Demokrati är mer än allmänna val och yttrandefrihet. Det är ett sinnelag, och om det går förlorat förintas även demokratin. Några av förutsättningarna för folkstyre är:

Samtal och ömsesidig förståelse.

Kontinuitet. Den som vinner val har inte blind tro på den egna rätten och ­vräker inte allt som före­trädaren gjort över ända.

Samförstånd och fred värderas högre än ett oförsonligt fasthållande av de egna kraven. ­Kohandel och samtal över parti­gränser är inte tecken på svaghet utan styrka. Kompromisser är den stabila demokratins ­signum.

Demokrati använder våld endast som försvar mot våldsamma angrepp.

Demokratin ställer krav på medborgarna i form av mognad och intellektuell förmåga. Annars kan de ­falla offer för propaganda som vänder sig till primitiva instinkter och arbetar med löften och hot, hat, hämnd­- lystnad och lögnen som självklart vapen.

Dessa punkter har jag hämtat från den danske filosofen och juristen Alf Ross klassiska verk ”Varför demokrati”, en briljant analys av folkstyrets väsen ­publicerad 1946, året efter andra världs­krigets slut. Demokratins fiender beskriver kompromiss och samtal som svaghet, feghet och korruption. Varför ska man ta hänsyn till minoriteten när man har chansen att med stålhörd vilja genomdriva sin egen politik? Bort med kompromisser - bort med korrupta byråkrater och politiker! Torrlägg i träsket! som Trump ropar om Washington.

Valet av en hämndlysten, ljugande, rashetsande och kvinnoföraktande narcissist till president är resultatet av en lång period av politiskt förfall i USA.

Demokrati är inte så enkelt som ”folkvilja” och det är sannerligen ­inte heller så att folket besitter en mystisk, kollektiv visdom som gör att den allmänna viljan äger automatisk riktighet.

Alf Ross anser att stigande jämlikhet är en förutsättning för att demokratin ska bestå. Om skillnaden i livsvillkoren blir för stora i ett samhälle förlorar medborgarna gemenskapen och ­viljan till samförstånd.

Om befolkningen är uppdelad i två ungefär lika stora grupper som är fientliga mot varandra behövs inte mycket för att systemet ska sprängas.

Detta skrev alltså en dansk författare för 70 år ­sedan.

Det är en ­komplett ­analys av den ameri­­­ka­nska krisen och årets val­rörelse.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN