Mejla

Oisin Cantwell

Båda lämnar rätten som segrare

Publicerad:
Uppdaterad:

"Zlatan vann förtalsmålet", ropar rubrikerna.

Sanningen är att såväl fotbollsspelaren som idrottsledaren Ulf Karlsson lämnar Värmlands tingsrätt som segrare.

Var det förtal att under ett seminarium där bland annat doping diskuterades påstå att Zlatan Ibrahimovic på kort tid gick upp 10 kilo under sin tid i Juventus? Och att i en intervju efteråt med en journalist säga sig vara övertygad om att idrottsstjärnan dopat sig?

Ja, ansåg Ibrahimovic och väckte enskilt åtal mot Ulf Karlsson, tidigare förbundskapten i friidrott. Så fungerar juridiken kring förtal: Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal. Undantag finns, men initiativet till rättslig prövning ska i regel tas av den som anser sig ha blivit utsatt för ett brott.

I sitt resonemang kring hur dessa uttalanden ska bedömas konstaterar tingsrätten att Karlssons påstående under paneldebatten utgör förtal. Även om han nu inte uttryckligen hävdade att Ibrahimovic var dopad så var insinuationen så pass tydlig att ingen kunde missförstå syftet.

Men det räcker inte för fällande dom. Det krävs också uppsåt att "utsätta Zlatan Ibrahimovic för andras missaktning".

Det hade den åtalade, konstaterar domstolen. "Ulf Karlsson har lång och gedigen erfarenhet som ledare inom idrottsrörelsen och han har själv uppgett att han redan när han gjorde uttalandet förstod att det skulle 'ta hus i helvete'."

Han måste, med andra ord, ha begripit att hans påstående mycket väl kunde skada idrottsstjärnan.  

Det är ingen överraskande slutsats. Ett antal juridiska bedömare som tidigare har uttalat sig om målet har ansett att det rör sig om förtal.

Nästa fråga är om brottet ska bedömas som grovt. Ja, konstaterar tingsrätten. "Att utpeka en elitidrottsman som dopad är en allvarlig anklagelse särskilt om den, såsom i detta fall, lämnas av en idrottsledare med stor kunskap beträffande frågor gällande doping".

Intressant i sammanhanget är att det inte var detta uttalande som fick stor spridning i massmedier och sociala medier. Det var påståendena i intervjun som publicerades i Nya Wermlands-Tidningen som ledde till rubriker över hela världen.

Och på den punkten friades Karlsson. Tryckfrihetsförordningen innehåller nämligen en bestämmelse om att alla har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift till en journalist. Och juridiskt ansvarig för det som publiceras är publikationens ansvarige utgivare.  

Därför slipper också idrottsledaren stå för Ibrahimovic rättegångskostnader. Tingsrätten konstaterar att parterna vunnit varsin seger och därför ska stå för sina egna kostnader.

Då fotbollsspelaren inte begärt skadestånd ska Karlsson dels betala 60 dagsböter, dels betala 20 000 av de 40 000 kronor som hans advokat får i ersättning. Resten står staten för.

Ulf Karlsson fälldes visserligen för grovt förtal. Men den ekonomiska smällen hade kunnat bli betydligt hårdare. Han har trots allt anledning att känna viss lättnad.

avOisin Cantwell

Publicerad: